Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2013
Dodatok č. 11 k zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia - zúčtovanie
LF-5961/2013
-207,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
7. Február 2013
Dodatok č. 9 k zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia - zúčtovanie
LF-334/2013
-22,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
1. Október 2014
Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia na letný semester AR 2013/2014 - zúčtovanie
LF-6736/2014
-7,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
31. Január 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
6/2011
0,00 € RÚVZ so sídlom v Košiciach Auto Gábriel, s.r.o. Košice
2. Február 2011
Zmluva o dielo
D1/2011
0,00 € Rudolf Brezovský - BRENAX RÚVZ so sídlom v Košiciach
3. Február 2011
Kúpna zmluva
2011/3386/CHEM-RV
0,00 € Merck spol s r.o. RÚVZ so sídlom v Košiciach
9. Február 2011
Kúpna zmluva
D2/2011
0,00 € MVDr. Dávid Vladimír – DÁVID Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
11. Február 2011
Zmluva o dielo
2011001
0,00 € Ladislav Szőke Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
11. Február 2011
Kúpna zmluva
D3/2011
0,00 € ITES Vranov s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
11. Február 2011
Kúpna zmluva
D4-2011
0,00 € ITES Vranov s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
16. Február 2011
Kúpna zmluva
01/11
0,00 € Presto Co.,s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
18. Február 2011
Zmluva o dielo
2011/01
0,00 € Štefan Krešák Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Január 2012
Kolektívna zmluva na rok 2012 pre zamestnancov vo verejnom záujme
32/2012
0,00 € Základná organizácia slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri RÚVZ so sídlom v Košiciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Január 2012
Kolektívna zmluva na rok 2012 pre zamestnancov v štátnej službe
33/2012
0,00 € Základná organizácia slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri RÚVZ so sídlom v Košiciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Január 2012
Kúpna zmluva
34/2012
0,00 € MVDr. Dávid Vladimír - DÁVID Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
31. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
72/51/2012-41/2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
1. Február 2012
Zmluva o dielo
42/2012
0,00 € BRENAX - Rudolf Brezovský Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
1. Február 2012
Kúpna zmluva
43/2012
0,00 € Euroobchod, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
1. Február 2012
Zmluva o dielo
44/2012
0,00 € GODOS plus, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
1. Február 2012
Zmluva o dielo
45/2012
0,00 € Štefan Krešák Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach