Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021 pre zamestnancov v štátnej službe.
37/2021
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
23. Február 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021 pre zamestnancov vo verejnom záujme.
38/2021
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
12. Marec 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
40/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Tomášikova 31 Košice
12. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služieb.
43/2021
0,00 € KOLKA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
31. Marec 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
44/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapikola Buzica 327
15. Apríl 2021
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Ivana Nickel Bakalárová.
54/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s.
7. Máj 2021
ZMLUVA O DIELO na servis zdvíhacích zariadení.
57/2021
0,00 € PROFI Výťahy, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
27. Máj 2021
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania.
67/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
16. Jún 2021
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe.
84/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
29. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
86/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
12. Júl 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
89/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Milhosť
13. Júl 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
87/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
22. Júl 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
90/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Klein Ladislav - DIPO
3. August 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
92/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola
6. September 2021
Zmluva č. 1/2021/VO na realizáciu verejného obstarávania.
94/2021
0,00 € Elauk s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
16. September 2021
Zmluva o odbbornej praxi - MUDr. Ivana Peľová.
97/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
16. September 2021
Zmluva o odbornj praxi - MUDr. Michal Nemec.
98/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
23. September 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
95/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Cirkevná materská škola sv. Efréma s vyučovacím jazykom maďarským-Szent Efrém egyházi óvoda
23. September 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
96/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Unomedical s.r.o.
19. Október 2021
Zmluva o poskytovaní služieb.
102/2021
0,00 € KOLKA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach