Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
51/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GEOLAB, s.r.o.
26. Február 2018
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Lucia Kočerginová.
81/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
14. Marec 2018
Zmluva o zabezpečení dodávok elektrickej energie a prevádzky trafostanice.
85/2018
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
9. Apríl 2018
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Veronika Hudáková.
89/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
7. Máj 2018
Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci - Mobilný teleón NOKIA C5
95/2018
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
24. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
104/2018
Doplnená
0,00 € Ing. Ivan Kolka Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
3. Júl 2018
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Timea Dánielová.
124/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
21. August 2018
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 218/2018 - osobné motorové vozidlo ŠKODA SUPERB.
131/2018
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
11. September 2018
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Zuzana Nováková.
134/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
25. September 2018
Zmluva o poverení sprostredkovateľa (ďalej len "zmluva") v zmysle §34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov")
135/2018
0,00 € Treciaková Veronika Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
15. Október 2018
Zmluva o odbornej praxi.
138/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach MUDr. Francisty Oľga
24. Október 2018
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Karolína Köváryová.
140/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. December 2018
Zmluva o dielo - Oprava a údržba výpočtovej techniky (PC, tlačiarne, multifunkčné zariadenia).
10/2019
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
4. December 2018
Zmluva o dielo - Servis a údržba kopírovacích strojov.
11/2019
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
6. December 2018
Kúpn zmluva - Nákup nových tonerov a atramentových náplní.
12/2019
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
6. December 2018
Zmluva o zabezpečení renovácie tonerov.
13/2019
0,00 € EUROOBCHOD, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
6. December 2018
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Zuzana Uličná.
142/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17. Január 2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06
15/2019
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Január 2019
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov, č. 201810282
49/2019
0,00 € Disig, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
25. Január 2019
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Jana Zamboriová.
50/2019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice