Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2019
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení.
90/2019
Doplnená
1 017,60 € PROFI Výťahy, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
7. Máj 2021
ZMLUVA O DIELO na servis zdvíhacích zariadení.
57/2021
0,00 € PROFI Výťahy, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
26. Júl 2016
Zmluva o dielo
156/2016
0,00 € RAMcom, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
9. Marec 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
39/2011
1 203,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec n.o.
9. Marec 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
54/2011
3 636,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice Obec Bidovce
17. Január 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
1/2012
218,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice Obec Kecerovce
10. Február 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
34/2011
232,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Čižatice
10. Február 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
35/2011
74,56 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
10. Február 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
36/2011
74,56 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola, Družicová 4, Košice
11. Február 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
20/2011
1 560,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RELAX S.P.Q.R. s.r.o.
11. Február 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
21/2011
232,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Špeciálna základná škola Vtáčkovce
11. Február 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
22/2011
348,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
11. Február 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
23/2011
74,56 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
11. Február 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
37/2011
660,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mestská časť Košice - Juh
11. Február 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
41/2011
1 380,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Rudník
11. Február 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
42/2011
1 205,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zoologická záhrada, Košice-Kavečany
11. Február 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
43/2011
1 188,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Železničné stavby, a.s. Košice
15. Február 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
47/2011
1 848,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach BÜFE, s.r.o.
16. Február 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
24/2011
74,56 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
16. Február 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
31/2011
770,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Technické a záhradnícke služby Michalovce