Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001000
1 186,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
27. Február 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001003
838,50 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
21. Február 2023
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ, HaZZ a HZS
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-001239_2023
0,00 € Kastanea, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
13. Február 2023
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ, HaZZ a HZS
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-001281-2023
0,00 € MEDIPRO PLUS, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
11. Február 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/000988
13 692,56 € TESCO STORES SR, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
11. Február 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/000989
1 485,40 € SHP Harmanec, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
1. Február 2023
Darovacia zmluva
SKR-DZ-OO-2023/000950-001
0,00 € International Organization for Migration Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
24. Január 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00071
0,00 € Mgr. Katarína Kvašňovská Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
19. Január 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla podľa § 115 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z.
SOŠB_ZM_SOŠB-40-001-2023_2023
0,00 € plk. PhDr. Tibor Kovács, PhD., MBA Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
12. Január 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/001060
119 524,26 € TESCO STORES SR, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
12. Január 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/001105
4 379,17 € Nestlé Slovensko s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti a liečebno-preventívnej starostlivosti
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-005263_2023
0,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-005264_2023
Doplnená
0,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti a liečebno-preventívnej starostlivosti
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-005271_2023
0,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-005272_2023
Doplnená
0,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti a liečebno-preventívnej starostlivosti
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-005273_2023
0,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky DRUŽBA Bardejovské Kúpele Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2022-005274_2023
Doplnená
0,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky DRUŽBA Bardejovské Kúpele Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. December 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00065
Doplnená
0,00 € JUDr. Alojz Hlavenka Ministerstvo vnútra SR
20. December 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00066
0,00 € Mgr. Soňa Mikušová Ministerstvo vnútra SR
20. December 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00067
0,00 € Ing. Edita Kristinová Ministerstvo vnútra SR