Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2013
Vykonávacia zmluva č. OVO1-2013/000177-34/2 k rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb z 21.02.2013
KVSU_ZM_OVO1-2013-000177-34-2_2013
0,00 € Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. Apríl 2013
Vykonávacia zmluva č. OVO1-2013/000177-34/6 k rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb z 21.02.2013
KVSU_ZM_OVO1-2013-000177-34-6_2013
0,00 € Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. Apríl 2013
Vykonávacia zmluva č. OVO1-2013/000177-34/11 k rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb z 21.02.2013
KVSU_ZM_OVO1-2013-000177-34-11_2013
0,00 € Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. Január 2014
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 02/2 zo 6
KVSU_ZM_OVO2-2013-000501-21-PRE CAST-02-2-ZO-6_2013
0,00 € Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. September 2020
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2020/003222-011 na zabezpečenie traťovej údržby lietadiel
SE-VO1-2020/003222-011
0,00 € Aeroengineers International s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
15. December 2011
Smlouva o zajištení vystoupení Lucie Bílé
KM-OO-2011/00591-018
Doplnená
13 567,78 € Agentúra 44 KM MV SR
6. Október 2020
Generálna oprava reduktora VR-14
SE-VO2-2020/003160-10
138 500,00 € AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
15. Júl 2019
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru zo dňa 21.08.2007 v znení dodatku č. 1 zo dňa 23.06.2008 v znení dodatku č. 2 zo d
SPOU_ZM_SPOU-OZ2-002843-002_2019
0,00 € AJ - DA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
23. Marec 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov Policajného zboru zo dňa 21. 08. 2007
SPSC_D02_SPC-OZ-ZS-340-001-2011_2012
0,00 € AJ - DA, s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. Apríl 2012
Dodatok č. 7 k Zmluve o zabezpečovaní závodného stravovania č. p.: PA–46–3 / ETÚ –98
SE_D07_SE-OMTZ1-2012-001877_2012
0,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. Apríl 2013
Vykonávacia zmluva č. OVO1-2013/000177-34/10 k rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb z 21.02.2013
KVSU_ZM_OVO1-2013-000177-34-10_2013
0,00 € AKMG, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. Január 2014
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 02/5 zo 6
KVSU_ZM_OVO2-2013-000501-21-PRE CAST-02-5-ZO-6_2013
0,00 € AKMG, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Október 2015
Zmluva o dielo č. 0V01-2015/000606 na prípravu a realizáciu prác
USVOS_ZM_ OVO1-2015-000606_2015
52 080,00 € AKO, s.r.o. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
19. December 2017
Zmluva o zabezpečení služieb
KM-OP-2017-005852-01-2
143 640,00 € AKRAN, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR
16. Október 2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2019-00127-kaplanova
0,00 € Alena Kaplanová Ministerstvo vnútra SR
22. November 2016
Licenčná zmluva
SKR-113-13-2016
0,00 € Alexandra Krajinčáková, zastúpená zákonnými zástupcami Ministerstvo vnútra SR
25. Marec 2013
Kúpna zmluva č.p. OVO1-2013/000011-12
SITB_ZM_OVO1-2013-000011-012_2013
64 554,17 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9. August 2013
Kupna_zmluva_KRHZ-ZA-OEL – 899/2012 zo dňa 8. augusta 2013
KRHZ-ZA-OEL – 899/2012
340 086,13 € ALISON Slovakia s.r.o. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žilina MV SR
8. Október 2013
Generálna zmluva
SITB_ZM_SITB-OO2-2013-000522-028-2z10_2013
Doplnená
27 212 175,88 € Aliter Technologies, a.s.; IBM Slovensko, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. December 2013
Realizačná zmluva č. OVO1 – 2013/000005-5
OVO1 – 2013/000005-5
4 599 999,99 € Aliter Technologies, a.s.; IBM Slovensko, spol. s r.o. Sekcia informatiky, tlekomunikácií a bezpečnosti MV SR