Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
SE_D02_SE-OVO-133-020-2010_2011
395 551,37 € BAREX STAV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
18. Január 2019
Zmluva na dodávku potravín č. OVO1-2019/000089-005
SE_ZM_OVO1-2019-000089-005_2019
0,00 € Bartošek s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
7. December 2016
Kúpna zmluva
OVO2-2016/000562-022
34 100,00 € BAS Rudice spol. s r.o. sekcia krízového riadenia MV SR
9. Júl 2018
Kúpna zmluva
OVO2-2018-000078-45
0,00 € BAS Rudice spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. Február 2020
Kúpna zmluva
OVO2-2020/000150-020
0,00 € BAS Rudice spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
2. Marec 2016
KÚPNA ZMLUVA
OVO2-2015/000531-036
20 680,00 € BAS Rudice spol., s r.o. SKR MV SR
20. August 2020
Kúpna zmluva
SE-VO2-2020/002526-014
0,00 € BATTEX Slovakia, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/000850
3 363,63 € BAX PHARMA, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
13. Október 2020
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
SPSČ_ZM_SPSČ-OU3-2020-003980-002_2020
0,00 € Bc. Ing. Mária Dziaková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
24. August 2022
Dohoda uzatvorená podľa § 165 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov (dohoda o zvyšovaní kvalifikácie)
SPSČ_ZM_SPSČ-OU1-2022-003866-002_2022
0,00 € Bc. Martina Šefčíková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
25. Október 2019
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
SPOU_ZM_SPOU-CVP3-004314-002-2019_2019
0,00 € Bc. Radomíra Tolnay Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
22. Október 2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2018-00028
0,00 € Bc. Veronika Kozárcová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
27. November 2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2020/00195
0,00 € Bc. Veronika Kozárcová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2020/00200
0,00 € Bc. Veronika Kozárcová Ministerstvo vnútra SR
25. Február 2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2021/00011
0,00 € Bc. Veronika Kozárcová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
18. August 2021
Memorandum o spolupráci
KM-OO1-2021/003526-001
0,00 € BE COOL, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
12. August 2011
Zámenná zmluva
SE_ZM_007-002-SE-2011-ZZ_2011
0,00 € Benuga Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. November 2018
Zmluva o ubytovaní a nájme konferenčných priestorov
KM-ZM-2018/6106-08
47 020,00 € Best Hotel Properties, a.s. Ministerstvo vnútra SR
29. Máj 2015
Smlouva o zprostředkování vystoupení skupiny OLYMPIC
KM-ZM-KM-OP-2015-002480-001
3 000,00 € BEST I. A., a. s. Ministerstvo vnútra SR
29. Marec 2019
Zmluva na dodávku potravín č. OVO1-2019/000090-005
SE_ZM_OVO1-2019/000090-005
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra SR