Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2011
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
SVS_ZM_SVS-OO-2011-023226002_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. September 2011
Zmluva č. 30-000044713P02011 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
SVS_ZM_SVS-OO-2011-023226003_2011
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. September 2011
Zmluva o dielo
SE_ZM_SE-OSNM2-2011-001390-009_2011
0,00 € Green Wave Recycling, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. September 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní časti trafostanice
SE_D01_SE-021-2011-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. September 2011
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (stožiar)
SE_D01_SE-022-2011-OSNMIV-2011_2011
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. September 2011
Zmluva o poskytnutí služieb č. KM-OPVA1-2011/3117-3
KM_ZM_KM-OPVA1-2011-3117-3_2011
Doplnená
0,00 € Slovenská katolícka charita Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, kancelária ministra vnútra Slovenskej Republiky
13. September 2011
Zmluva o dielo
SE_ZM_SE-OVO1-2011-1671-9_2011
Doplnená
663 749,16 € Domex spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. September 2011
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
SE_ZM_SE-000199-34-OSNMIV-2011_2011
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. September 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku
SE_ZM_SE-OSNM4-3-2011-PO_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
22. September 2011
Zmluva č. 7/2011 o účinkovaní Hudby MV SR na akcii "Slávnostné otvorenie Račianskeho vinobrania 2011" / amfiteáter - Bratislava Rača
SPSC_ZM_SPC-HU-7-2011_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Rača
23. September 2011
Zmluva o koprodukcii programového materiálu určeného na televízne vysielanie
KM_ZM_KO-3778-5_2011
0,00 € FRAME FILM, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, KMV
23. September 2011
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 100713892ZoP
SVS_ZM_SVS-OO-2011-024343002_2011
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. September 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_SE-OMTZ2-2011-001399-010_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Horská záchranná služba
23. September 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_SE-OMTZ2-2011-001399-011_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
30. September 2011
Zmluva o dočasnom pridelení brigádnikov
SE_ZM_SE-OMTZ1-2011-002150-011_2011
Doplnená
0,00 € P. J. Servis, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Október 2011
Dodatok č. 2 k zmluve č. SE-172/OVO-2008 o poskytnutí služieb (stravovacie služby)
SE_D02_SE-172-OVO-2008_2011
0,00 € Jana Černá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Október 2011
Zmluva o poskytnutí služieb
KM_ZM_KM-OPVA1-2011-4512_2011
Doplnená
0,00 € Slovenské krízové centrum DOTYK MV SR, KMV
10. Október 2011
Zmluva o dielo č. SE-OVO2-2011/2089 (735.78.5.587-11)
LU_ZM_SE-OVO2-2011-2089_2011
0,00 € Join Stock Company «KLIMOV» Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Letecký útvar MV SR
11. Október 2011
Dodatok č.1 Rámcovej dohody č. SE-125-23/OVO-2008
SE_D01_SE-OVO2-2011-000568-003_2011
0,00 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11. Október 2011
Špecifikácia (Vnútroštátny prenajatý okruh) 1-PPK34R ID: SD001-PPK354
SITB_ZM_19101e_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. sekcia personálnych a sociálnych činností MV SR