Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2016
Rámcová dohoda č. OVO2-2016/000074 na zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov ( poukážok )
SE_ZM_OVO2-2016-000074
Doplnená
124 800 000,00 € VAŠA Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
7. Jún 2023
Zmluva o partnerstve
1143/2023
115 539 392,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
30. Október 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004301 zo dňa 30.10.2013
SITB_ZM_Z2111012004301_2013
Doplnená
49 169 315,14 € Sekcia informatiky, bezpečnosti a telekomunikácií MV SR Úrad vlády Slovenskej republiky
28. Október 2015
Dodatok č. 9 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001301 zo dňa 8. marca 2010
SITB_D09_DZ211101200130110_2015
46 412 872,87 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra SR
24. Jún 2011
DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012001301 zo dňa 08.marca 2010
SITB_D01_Z2111012001301_2011
43 767 321,19 € Ministerstvo financií SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. November 2011
Zmluva o poskytovaní služieb s č.p. : SE-OV01-2011/000051-002
SITB_ZM_SE-OVO1-2011-000051-002_2011
Doplnená
40 512 762,65 € SOITRON, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
4. Júl 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.Z2111012003701
SITB_ZM_Z2111012003701_2013
Doplnená
40 000 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
10. September 2012
Dodatok č.2 s č. DZ211101200150102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s č. Z2111012001501 zo10.06.2010
SITB_D02_DZ211101200150102_2012
30 439 982,61 € Úrad vlády Slovenskej republiky sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
13. Február 2013
Dodatok č. 3 s číslom DZ211101200150103 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s č. Z2111012001501 zo dňa 10. júna 2010
SITB_D03_DZ211101200150103_2013.pdf
30 439 982,61 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. December 2013
Dodatok č. 4 k zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001501 zo dňa 10.06.2010
SITB_D04_DZ211101200150104_2013
30 439 982,08 € Sekcia informatiky, telekomunikáií a bezpečnosti MV SR Úrad vlády Slovenskej republiky
20. December 2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č 2111012001501 zo dňa 10.6.2010
SITB_D05_DZ211101200150105_2013
Doplnená
30 439 982,08 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
21. Jún 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. SE-182-46/OVO-2009
SITB_D03_SE-182-46-OVO-2009_2011
30 242 089,92 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia personálnych a sociálnych činností
29. Jún 2011
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHOPRÍSPEVKU Č. Z2111012001101 zo dňa 30. decembra 2009
SITB_D02_Z2111012001101_2011
25 837 214,80 € Ministerstvo financií SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z311141DGC4
Doplnená
21 000 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
27. Jún 2022
Realizačná zmluva
SE-VO1-2022/003871-012
20 946 638,40 € Telegrafia, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
17. Máj 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SE-15-55/OVO-2010
SITB_D01_SE-15-55-OVO-2010_2011
19 359 680,15 € DITEC, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. November 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004301 zo dňa 26.11.2013
SITB_ZM_Z2111012004301_2013.pdf
Doplnená
18 575 397,63 € sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Úrad vlády Slovenskej republiky
1. Október 2015
Dodatok č. 5. k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012004301 zo dňa 26.11.2013
SITB_D05_Z211101200430105_2015
18 575 397,63 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
28. Jún 2011
DODATOK č.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNEHO FINANČNEHOPRÍSPEVKU č. 4800000320 zo dňa 02. októbra 2009
SITB_D02_4800000320_2011
17 384 093,24 € Ministerstvo financií SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia personálnych a sociálnych činností
31. Október 2012
Dodatok č.3 s číslom DZ211101200050103 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s č. Z2111012000501 zo dňa 02. októbra 2009
SITB_D03_DZ211101200050103_2012
17 384 093,24 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR