Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Zmluva o úprave vzťahov v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív
874/2022/MPRVSR-350
250 000 000,00 € Ministerstvo financií SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. November 2018
DODATOK č.2 K ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 190/2015-964/MPRV SR
190/2015-964/MPRV SR/D2
Doplnená
195 131 532,00 € Slovak Investment Holding, a. s., National Development Fund II.; a.s, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. August 2015
ZMLUVA O FINANCOVANÍ
190/2015-964/MPRV SR
Doplnená
145 131 532,00 € SZRB Asset Management, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. Október 2017
Zmluva o financovaní č. 291/2017-940/MPRV SR
291/2017-940/MPRV SR
Doplnená
139 249 178,12 € 1.Štátny fond rozvoja bývania ,2.Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1. Júl 2019
DODATOK č.2 K ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 291/2017-940/MPRV SR
291/20 l 7-940/MPRV SR/02
139 249 178,12 € Štátnym fondom rozvoja bývania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. December 2018
ZMLUVA O FINANCOVANÍ
351/2018/MPRVSR-940
139 000 000,00 € 1. Štátnym fondom rozvoja bývania 2. Ministerstvom dopravy a výstavby SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. November 2018
ZMLUVA O FINANCOVANÍ
364/2018/MPRVSR-940
Doplnená
100 000 000,00 € Slovak Investment Holding, a. s., National Development Fund II., a.s, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. Júl 2019
Dodatok č.1 k Zmluve o financovaní č. 364/2018/MPRVSR-940
364/2018/MPRVSR-940/01
100 000 000,00 € Slovak Investment Holding, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. December 2021
Dodatok číslo 8 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR–5000 zo dňa 14.12.2020
433/2020/MPRVSR–5000/D8
46 689 746,85 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. December 2021
Dodatok číslo 7 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR–5000 zo dňa 14.12.2020
433/2020/MPRVSR–5000/D7
45 692 081,85 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. November 2021
Dodatok číslo 6 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR–5000 zo dňa 14.12.2020
433/2020/MPRVSR–5000/D6
45 016 976,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. Júl 2016
Z m l u v a o poskytnutí služby
302/2016-520/MPRV SR
33 000 000,00 € PS SR, š. p. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. December 2022
Dodatok číslo 7 ku Kontraktu číslo 342/2021/MPRVSR–220 zo dňa 17.12.2021
342/2021/MPRVSR–220/D7
31 000 399,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. December 2022
Dodatok číslo 6 ku Kontraktu číslo 342/2021/MPRVSR–220 zo dňa 17.12.2021
342/2021/MPRVSR–220/D6
30 711 709,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Október 2019
Rámcová dohoda o dodaní tovaru
235/2019/MPRVSR-240
23 880 000,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. December 2020
Dodatok číslo 7 ku Kontraktu číslo 576/2019/MPRVSR–041 zo dňa 16.12.2019
576/2019/MPRVSR–041/D7
23 163 360,46 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1. August 2018
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
163/2018/MPRVSR-520
23 138 774,33 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. Jún 2015
Zmluva č. 249/2015-330/MPRV SR o prevode finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
249/2015-330/MPRV SR
23 055 151,40 € Slovenský pozemkový fond SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. November 2020
Dodatok číslo 6 ku Kontraktu číslo 576/2019/MPRVSR–041 zo dňa 16.12.2019
576/2019/MPRVSR–041/D6
22 454 639,66 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Október 2020
Dodatok číslo 5 ku Kontraktu číslo 576/2019/MPRVSR–041 zo dňa 16.12.2019
576/2019/MPRVSR–041/D5
22 022 939,66 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR