Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2013
RÁMCOVÁ ZMLUVA
561/2013-230/MPRV SR
20 030 400,00 € AutoCont SK a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. December 2019
Dodatok 6 ku kontraktu
381/2018/MPRVSR-300/D6
18 966 600,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. September 2019
Dodatok 4 ku kontraktu
381/2018/MPRVSR–300/D4
18 942 216,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Máj 2019
Rámcová dohoda na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne východného Slovenska
108/2019/MPRVSR-430
18 676 200,00 € Združenie „PPÚ VÝCHOD 2018“ zastúpený obchodnou spoločnosťou Progres CAD Engineering, s.r.o., hlavný člen združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. November 2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 108/2019/MPRVSR-430 na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne východného Slovenska
108/2019/MPRVSR-430/D1
18 676 200,00 € Združenie „PPÚ VÝCHOD 2018“ zastúpený obchodnou spoločnosťou Progres CAD Engineering, s.r.o., hlavný člen združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Marec 2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 108/2019/MPRVSR-430 na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne východného Slovenska
108/2019/MPRVSR-430/D2
18 676 200,00 € Združenie „PPÚ VÝCHOD 2018“ zastúpené obchodnou spoločnosťou Progres CAD Engineering, s.r.o., hlavný člen združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode č. 108/2019/MPRVSR-430 na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne východného Slovenska
108/2019/MPRVSR-430/D3
18 676 200,00 € Združenie „PPÚ VÝCHOD 2018“ zastúpené obchodnou spoločnosťou Progres CAD Engineering, s.r.o., hlavný člen združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Máj 2019
Rámcová dohoda na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne západného Slovenska
110/2019/MPRVSR-430
18 215 064,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. December 2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 110/2019/MPRVSR-430 na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne západného Slovenska
110/2019/MPRVSR-430/D1
18 215 064,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1. Jún 2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 110/2019/MPRVSR-430 na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne západného Slovenska
110/2019/MPRVSR-430/D2
18 215 064,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Máj 2019
Rámcová dohoda na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne západného Slovenska
112/2019/MPRVSR-430
18 213 615,20 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Marec 2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 112/2019/MPRVSR-430 na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne západného Slovenska
112/2019/MPRVSR-430/D1
18 213 615,20 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Jún 2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 112/2019/MPRVSR-430 na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne západného Slovenska
112/2019/MPRVSR-430/D2
18 213 615,20 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Január 2015
Dodatok číslo 3 165/2014-310/MPRV SR/D3 ku Kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR
7/2015/NPPC
17 708 547,30 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Máj 2019
Rámcová dohoda na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne stredného Slovenska
111/2019/MPRVSR-430
16 656 591,02 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Marec 2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 111/2019/MPRVSR-430 na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne stredného Slovenska
111/2019/MPRVSR-430/D1
16 656 591,02 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Jún 2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 111/2019/MPRVSR-430 na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne stredného Slovenska
111/2019/MPRVSR-430/D2
16 656 591,02 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Máj 2019
Rámcová dohoda na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne stredného Slovenska
109/2019/MPRVSR-430
16 551 600,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. December 2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 109/2019/MPRVSR-430 na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne stredného Slovenska
109/2019/MPRVSR-430/D1
16 551 600,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1. Jún 2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 109/2019/MPRVSR-430 na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne stredného Slovenska
109/2019/MPRVSR-430/D2
16 551 600,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR