Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
Kontrakt
1141/2022/MPRVSR-520
4 226 159,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. Apríl 2011
Dodatok č. DZ221501200120101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2215012001201
DZ221501200120101
4 221 262,49 € Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. November 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M897-421-19
IROP-Z-302041M897-421-19
Doplnená
4 217 431,26 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. Júl 2011
Dodatok č. DZ221501200170101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2215012001701
DZ221501200170101
Doplnená
2 024 429,64 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2232022008201
Doplnená
4 211 000,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Január 2016
Dodatok č. 5 ku kontraktu č. 353/2014 – 710/MPRV SR zo dňa 17. 12. 2014
601/2014/NLC
4 207 963,62 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
18. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021Q398-211-17
IROP-Z-302021Q398-211-17
4 174 382,34 € Trnavský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. December 2021
Dodatok č. 3 ku kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2021
432/2020/MPRVSR-520/D3
4 157 886,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F390-11-11
IROP-Z-302011F390-11-11
4 155 739,38 € Prešovský samosprávny kraj MPRV SR
17. September 2020
Dodatok č. 2 ku kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2020
522/2019/MPRVSR-520/D2
4 123 906,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. Apríl 2017
Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 463/2016 – 710/MPRV SR zo dňa 20. 12. 2016
953/NLC/2017
4 092 879,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F385-11-11
IROP-Z-302011F385-11-11
Doplnená
4 080 919,23 € Prešovský samosprávny kraj MPRV SR
2. Máj 2018
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE
95/2018/MPRVSR-220
4 050 772,53 € InterWay, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. August 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F288-11-11
IROP-Z-302011F288-11-11
Doplnená
4 044 216,71 € Košický samosprávny kraj MPRV SR
30. December 2015
Dodatok číslo 3 ku Kontraktu číslo 474/2014-520/MPRV SR zo dňa 17.12.2014 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 22.9.2015 a dodatku číslo 2 zo dňa 16.12.2015
474/2014-520/MPRV SR/D3
4 043 166,40 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. Január 2016
Dodatok číslo 3 ku Kontraktu číslo 474-2014-520-MPRV SR zo dňa 17.12.2014 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 22.9.2015
26/2015/VPUDK/06/GR
4 043 166,40 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
31. August 2021
Dodatok č. 2 ku kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2021
432/2020/MPRVSR-520/D2
4 030 398,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Október 2019
Dodatok číslo 1 ku Kontraktu uzavretý medzi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2019
405/2018/MPRVSR-520/D1
4 004 300,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
733/2023/MPRVSR-280
4 000 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. August 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021X471-223-47
IROP-Z-302021X471-223-47
3 961 470,15 € Duálna akadémia,z.z.p.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR