Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F288-11-11
IROP-Z-302011F288-11-11
Doplnená
4 044 216,71 € Košický samosprávny kraj MPRV SR
30. December 2015
Dodatok číslo 3 ku Kontraktu číslo 474/2014-520/MPRV SR zo dňa 17.12.2014 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 22.9.2015 a dodatku číslo 2 zo dňa 16.12.2015
474/2014-520/MPRV SR/D3
4 043 166,40 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. Január 2016
Dodatok číslo 3 ku Kontraktu číslo 474-2014-520-MPRV SR zo dňa 17.12.2014 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 22.9.2015
26/2015/VPUDK/06/GR
4 043 166,40 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
31. August 2021
Dodatok č. 2 ku kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2021
432/2020/MPRVSR-520/D2
4 030 398,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Október 2019
Dodatok číslo 1 ku Kontraktu uzavretý medzi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2019
405/2018/MPRVSR-520/D1
4 004 300,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
733/2023/MPRVSR-280
4 000 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. August 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021X471-223-47
IROP-Z-302021X471-223-47
3 961 470,15 € Duálna akadémia,z.z.p.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. Október 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F227-11-11 zo dňa 12.07.2017
IROP-D1-302011F227-11-11
3 942 512,80 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. November 2013
Zmluva č. Z2215012006301 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2215012006301
Doplnená
3 920 166,90 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
842/2024/MPRVSR-281
3 918 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F386-11-11
IROP-Z-302011F386-11-11
Doplnená
3 917 938,77 € Prešovský samosprávny kraj MPRV SR
19. September 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021S791-211-17
IROP-Z-302021S791-211-17
3 913 708,04 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. November 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011I503-11-11
IROP-Z-302011I503-11-11
3 913 111,51 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. September 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M937-421-19
IROP-Z-302041M937-421-19
3 852 117,37 € Obec Golianovo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. December 2016
Kontrakt č. 463/2016-710/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným lesníckym centrom
463/2016-710/MPRV SR
3 841 879,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. November 2011
Dodatok č. 1 / DZ221501200240101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2215012002401
DZ221501200240101
3 823 669,41 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. November 2020
Zmluva o poskytnutí služieb č. 355/2020/MPRVSR-520
355/2020/MPRVSR-520
3 800 000,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304021C800
3 796 790,57 € Jihomoravský kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. Jún 2019
Dodatok č. 1 / DZ SKCZ304021C800 - 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DZ SKCZ304021C800 - 01
3 796 790,57 € Jihomoravský kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J206-223-14
IROP-Z-302021J206-223-14
Doplnená
3 789 147,88 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR