Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2017
Dodatok č. 2 ku Kontraktu uzavretým medzi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnych a potravinovým ústavom na rok 2017
471/2016-520 MPRV SR/D2
3 788 930,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15. Jún 2011
Dodatok č. DZ221501200140101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2215012001401
DZ221501200140101
3 765 525,81 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. Júl 2017
Dodatok ku Kontraktu uzavretý medzi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnych a potravinovým ústavom na rok 2017
471/2016-520 MPRV SR/D1
3 753 947,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
18. December 2015
Dodatok číslo 2 ku Kontraktu číslo 474/2014-520/MPRV SR zo dňa 17.12.2014 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 22.9.2015
474/2014-520/MPRV SR/D2
3 743 166,40 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. Január 2016
Dodatok číslo 2 ku Kontraktu číslo 474-2014-520-MPRV SR zo dňa 17.12.2014 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 22.9.2015
25/2015/VPUDK/05/GR
3 743 166,40 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2016
Dodatok číslo 2 ku Kontraktu číslo 656/2015-520/MPRV SR zo dňa 16.12.2015 v znení dodatku č.1 zo dňa 21.3.2016
656/2015-520/MPRV SR/D2
3 731 351,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. September 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304021P405
Doplnená
3 696 869,31 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. December 2013
Kontrakt č. 396/2013-710/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným lesníckym centrom
396/2013-710/MPRV SR
3 679 534,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. Január 2014
KONTRAKT č. 396/2013-710/MPRV SR
529/2013/NLC
3 679 534,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
4. September 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N018-421-19
IROP-Z-302041N018-421-19
3 673 799,15 € Obec Michalová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. December 2014
Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnych a potravinovým ústavom na rok 2014
472/2014-520/MPRV SR
3 666 708,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP- Z-302011F570-11-11
IROP- D1-302011F570-11-11
3 662 100,75 € Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR a zo štátneho rozpočtu SR
Z SKATB008
3 659 789,20 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. September 2015
LICENČNÁ ZMLUVA č. 471/2015-900/MPRV SR na upgrade informačného systému WeM – WebManager na verziu IROP WeM
471/2015-900/MPRV SR
3 600 000,00 € SWECK, spol. s r. o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2. Apríl 2012
Dodatok č. 2 / DZ221501200140102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2215012001401
2 / DZ221501200140102
3 586 002,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. December 2013
Zmluva č. Z2215012005701 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2215012005701
Doplnená
3 579 037,82 € Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F243-11-11
IROP-Z-302011F243-11-11
3 564 584,15 € Trenčiansky samosprávny kraj MPRV SR
22. Jún 2020
Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2020
522/2019/MPRVSR-520/D1
3 553 906,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. November 2014
Dodatok č. 2 ku kontraktu č. 396/2013 – 710/MPRV SR zo dňa 17. 12. 2013
349/2014/NLC
3 539 197,95 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
12. Február 2021
Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2021
432/2020/MPRVSR-520/D1
3 530 398,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR