Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2015
Dodatok č. 5 471/2014-310/MPRV SR/D5 ku Kontraktu číslo 471/2014-310/MPRV SR
3122/2015/NPPC
16 487 447,76 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. December 2015
Dodatok číslo 4 471/2014-310/MPRV SR/D4 ku Kontraktu číslo 471/2014-310/MPRV SR
2958/2015/NPPC
15 967 447,76 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31. Júl 2015
Dodatok číslo 3 471/2014-310/MPRV SR/D3 ku Kontraktu číslo 471/2014-310/MPRV SR
267/2015/NPPC
15 792 785,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. August 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
135/2020/MPRVSR-280
15 666 502,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
294/2016-280/MPRV SR
15 460 472,90 € Pôdohospodárska platobná agentúra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. December 2016
Dodatok číslo 4 645/2015-310/MPRV SR/D4 ku Kontraktu číslo 645/2015-310/MPRV SR
2570/2016/NPPC
15 388 582,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. Október 2016
Dodatok č. 3 645/2015-310/MPRV SR/D3 ku Kontraktu č. 645/2015-310/MPRV SR
778/2016/NPPC
15 376 582,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Október 2021
Dodatok číslo 5 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR–5000 zo dňa 14.12.2020
433/2020/MPRVSR–5000/D5
14 539 117,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29. November 2022
Dodatok číslo 5 ku Kontraktu číslo 342/2021/MPRVSR–220 zo dňa 17.12.2021
342/2021/MPRVSR–220/D5
14 197 734,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. Október 2022
Dodatok číslo 4 ku Kontraktu číslo 342/2021/MPRVSR–220 zo dňa 17.12.2021
342/2021/MPRVSR–220/D4
13 618 830,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR
Z SKATV021
Doplnená
13 511 287,64 € Universität für Bodenkultur Wien Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktivem Wasserbau Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. September 2012
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretej na základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
269/2012-520/MPRV SR
13 450 000,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. November 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby č. 269/2012-520/MPRV SR zo dňa 19. 09. 2012 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
269/2012-520/MPRV SR/D1
13 450 000,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
519/2015-520/MPRV SR
13 035 753,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. August 2022
Dodatok číslo 3 ku Kontraktu číslo 342/2021/MPRVSR–220 zo dňa 17.12.2021
342/2021/MPRVSR–220/D3
12 965 166,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1. Jún 2022
Dodatok číslo 2 ku Kontraktu číslo 342/2021/MPRVSR–220 zo dňa 17.12.2021
342/2021/MPRVSR–220/D2
12 918 098,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Marec 2015
Dodatok č. 3 k zmluve o financovaní medzi MPRV SR a ŠFRB
OPBK-2015-JESSICAII
12 900 000,00 € Štátny fond rozvoja bývania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. November 2019
Dodatok 5 ku kontraktu
381/2018/MPRVSR-300/D5
12 716 600,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. November 2018
Dodatok 5 ku kontraktu
432/2017-310/MPRV SR/D5
12 012 086,71 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. Október 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011L588-121-21
IROP-Z-302011L588-121-21
11 934 655,02 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR