Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F620-11-11
IROP-Z-302011F620-11-11
7 859 755,69 € Bratislavský samosprávny kraj MPRV SR
28. November 2023
Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2023
1141/2022/MPRVSR-520/D2
7 848 197,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. August 2023
Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2023
1141/2022/MPRVSR-520/D1
7 675 957,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15. Júl 2021
Dodatok číslo 3 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR–5000 zo dňa 14.12.2020
433/2020/MPRVSR–5000/D3
7 587 168,90 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. September 2021
Dodatok číslo 4 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR–5000 zo dňa 14.12.2020
433/2020/MPRVSR–5000/D4
7 501 967,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. December 2021
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným lesníckym centrom č. 347/2021/MPRVSR-710
347/2021/MPRVSR-710
7 485 160,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
31. Máj 2021
Dodatok číslo 2 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR–5000 zo dňa 14.12.2020
433/2020/MPRVSR–5000/D2
7 420 168,90 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. December 2018
Kontraktu č. 406/2018/MPRVSR-710 uzatvorený medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným lesníckym centrom
406/2018/MPRVSR-710
7 304 688,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. September 2013
Rámcová dohoda o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť
300/2013-230/MPRVSR
7 200 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. December 2019
Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným lesníckym centrom
525/2019/MPRVSR-710
7 186 021,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2017
Rámcová dohoda č. NET2016243-Z
136/2017-240/MPRV SR
7 130 739,46 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
1. August 2019
Dodatok 3 ku kontraktu
381/2018/MPRVSR-300/D3
6 942 216,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. September 2019
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011F620-11-11 zo dňa 19.07.2017
IROP-D1-302011F620-11-11
6 937 494,12 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. Október 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011L540-121-21
IROP-Z-302011L540-121-21
Doplnená
6 834 916,00 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. Február 2016
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve č. OVO2-2014/000376-021 uzatvorená podľa č. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014
339/2014-900/MPRV SR/D1
6 804 496,80 € Deloitte Advisory, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Apríl 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M829-421-19
IROP-Z-302041M829-421-19
6 754 464,99 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. Október 2019
Rámcová dohoda o dodaní tovaru
219/2019/MPRVSR-240
6 720 000,00 € Pow-en s.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011W745-11-44
IROP-Z-302011W745-11-44
6 548 297,21 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. August 2017
Dodatok číslo 4 568/2016-310/MPRV SR/D4 ku Kontraktu číslo 568/2016-310/MPRV SR
554/2017/NPPC
6 456 556,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. September 2020
Dodatok číslo 4 ku Kontraktu číslo 576/2019/MPRVSR–041 zo dňa 16.12.2019
576/2019/MPRVSR–041/D4
6 443 245,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR