Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2016
Rámcová dohoda
592/2015/NLC-VO
6 378 364,00 € Slovenská lesnícka spoločnosť, a. s. Obchodné meno: LESPROJEKTA, s. r. o. Národné lesnícke centrum
17. September 2018
Dodatok č. 4 ku kontraktu
432/2017-310/MPRV SR/D4
6 342 465,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F741-11-11
IROP-Z-302011F741-11-11
6 317 411,25 € Nitriansky samosprávny kraj MPRV SR
23. Marec 2016
Dodatok číslo 2 645/2015-310/MPRV SR/D2 ku Kontraktu číslo 645/2015-310/MPRV SR
139/2016/NPPC
6 301 561,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. August 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F301-11-11
IROP-Z-302011F301-11-11
6 287 835,77 € Košický samosprávny kraj MPRV SR
30. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011P326-122-15
IROP-Z-302011P326-122-15
Doplnená
6 136 313,87 € Malá Fatra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. December 2020
Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným lesníckym centrom
370/2020/MPRVSR-710
6 251 838,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. Júl 2020
Dodatok číslo 3 ku Kontraktu číslo 576/2019/MPRVSR–041 zo dňa 16.12.2019
576/2019/MPRVSR–041/D3
6 250 881,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. Jún 2020
Dodatok číslo 2 ku Kontraktu číslo 576/2019/MPRVSR–041 zo dňa 16.12.2019
576/2019/MPRVSR–041/D2
6 249 081,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. Júl 2017
Dodatok číslo 3 568/2016-310/MPRV SR/D3 ku kontraktu číslo 568/2016-310/MPRV SR
511/2017/NPPC
6 236 934,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
5. Február 2020
Dodatok číslo 1 ku Kontraktu číslo 576/2019/MPRVSR–041 zo dňa 16.12.2019
576/2019/MPRVSR–041/D1
6 179 293,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Máj 2019
Dodatok 2 ku kontraktu
381/2018/MPRVSR–300/D2
6 171 726,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Máj 2023
Dodatok číslo 1 ku Kontraktu číslo 1092/2022/MPRVSR-930 zo dňa 22.12.2022
1092/2022/MPRVSR-930 /D1
6 168 610,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. December 2019
Kontrakt
576/2019/MPRVSR–041
6 084 792,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Máj 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011Z068-11-44
IROP-Z-302011Z068-11-44
6 025 070,40 € Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. Október 2019
Dodatok č. IROP-D1- 302011F741-11-11 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F741-11-11
IROP-D1-302011F741-11-11
5 986 158,00 € Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Apríl 2021
Dodatok číslo 1 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR–5000 zo dňa 14.12.2020
433/2020/MPRVSR–5000/D1
5 984 884,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. September 2011
Dodatok č. DZ221501200150101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2215012001501
DZ221501200150101
5 959 986,16 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Júl 2018
Dodatok 3 ku kontraktu
432/2017-310/MPRV SR/D3
5 929 568,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Marec 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy IROP-Z-302011Y036-121-48
IROP-Z-302011Y036-121-48
5 887 196,00 € eurobus, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR