Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011Y479-11-44
IROP-Z-302011Y479-11-44
5 819 784,86 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. Február 2019
Dodatok 1 ku kontraktu
381/2018/MPRV SR – 300 /D1
5 799 231,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. December 2018
Kontrakt
381/2018/MPRVSR-300
5 797 431,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. Apríl 2018
Dodatok 2 ku kontraktu
432/2017-310/MPRV SR/D2
5 791 088,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. Máj 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy IROP-Z-302011X945-121-48
IROP-Z-302011X945-121-48
5 681 742,11 € ARRIVA Michalovce, a. s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. Máj 2014
Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom číslo 165/2014-310/MPRV SR
304/2014/NPPC
5 680 338,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
29. December 2017
Dohoda o splátkach uzatvorená v zmysle § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 28a zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov; číslo dohody
DOS22170120014-1
Doplnená
5 633 244,90 € Mesto Košice Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2. Marec 2016
Dodatok číslo 1 645/2015-310/MPRV SR/D1 ku Kontraktu číslo 645/2015-310/MPRV SR
50/2016/NPPC
5 609 281,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2020
Kontrakt
433/2020/MPRVSR-5000
5 293 770,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. December 2021
Dodatok č. 5 ku kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2021
432/2020/MPRVSR-520/D5
5 290 110,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. August 2019
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011L989-11-11 zo dňa 07.03.2018
IROP-D1-302011L989-11-11
5 253 225,91 € Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. Október 2019
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011L989-11-11 zo dňa 7.3.2018
IROP-D2-302011L989-11-11
5 253 225,91 € Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Jún 2015
Dodatok číslo 2 471/2014-310/MPRV SR/D2 ku Kontraktu číslo 471/2014-310/MPRV SR
206/2015/NPPC
5 245 961,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Máj 2011
Dodatok č. DZ221501200080101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2215012000801
DZ221501200080101
5 245 324,96 € Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Január 2012
Dodatok č.5 ku kontraktu č. 367/2010-710-K
515/2011/NLC
5 231 544,81 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
12. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011L989-11-11
IROP-Z-302011L989-11-11
5 223 061,26 € Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. August 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR a zo ŠR SR
Z SKATB501
5 183 016,59 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR a zo štátneho rozpočtu SR
Z SKATB009
5 175 076,55 € Slovenské národné múzeum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. December 2011
Dodatok č.4 ku kontraktu č. 367/2010-710-K
457/2011/NLC
5 175 002,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
20. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č IROP-Z-302011F230-11-11
IROP-Z-302011F230-11-11
5 168 066,49 € Trenčiansky samosprávny kraj MPRV SR