Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2021
Dodatok č. 4 ku kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2021
432/2020/MPRVSR-520/D4
5 167 778,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. November 2013
Zmluva č. Z2215012006101 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2215012006101
Doplnená
5 139 270,53 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. Január 2015
Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom číslo 471/2014-310/MPRV SR
16/2015/NPPC
5 112 314,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. Marec 2015
Dodatok číslo 1 471/2014-310/MPRV SR/D1 ku Kontraktu číslo 471/2014-310/MPRV SR
82/2015/NPPC
5 110 961,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304021C933
Doplnená
5 109 782,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. December 2015
Kontrakt uzavretý medzi MPRV SR a NPPC číslo 645/2015-310/MPRV SR
3123/2015/NPPC
5 109 281,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. Január 2016
Rámcová dohoda
237/2016/NLC-VO
5 054 874,00 € 1.EuroForest, s.r.o., 2.LH Projekt-SK, s.r.o. Národné lesnícke centrum
24. Február 2017
Dodatok číslo 1 568/2016-310/MPRV SR/D1 ku Kontraktu číslo 568/2016-310/MPRV SR
22/2017/NPPC
5 023 824,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. Marec 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011Q824-11-11
IROP-Z-302011Q824-11-11
5 003 450,99 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. December 2021
Zmluva o prevode finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
341/2021/MPRVSR-320
5 000 000,00 € Slovenský pozemkový fond Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. November 2022
Zmluva o prevode finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
915/2022/MPRVSR-320
5 000 000,00 € Slovenský pozemkový fond Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. November 2013
Zmluva č. Z2215012006401 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2215012006401
Doplnená
4 996 889,20 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. November 2019
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302011F301-11-11
IROP-D1-302011F301-11-11
4 995 172,22 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. September 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M923-421-19
IROP-Z-302041M923-421-19
4 970 824,18 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
31. December 2013
Zmluva č. Z2215012007201 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2215012007201
4 904 681,28 € Banskobystrický samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. August 2017
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085PO150001
1854/NLC/2017
4 850 218,45 € Pôdohospodárska platobná agentúra Národné lesnícke centrum
21. November 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011I640-11-11
IROP-Z-302011I640-11-11
4 841 871,07 € Trnavský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Január 2017
Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom číslo 568/2016-310/MPRV SR
2633/2016/NPPC
4 823 982,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. Október 2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F198-11-11
IROP-D1-302011F198-11-11
4 748 054,69 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. December 2022
Kontrakt
1092/2022/MPRVSR-930
4 747 138,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR