Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2015
Dodatok číslo 2 471/2014-310/MPRV SR/D2 ku Kontraktu číslo 471/2014-310/MPRV SR
206/2015/NPPC
5 245 961,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Máj 2011
Dodatok č. DZ221501200080101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2215012000801
DZ221501200080101
5 245 324,96 € Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Január 2012
Dodatok č.5 ku kontraktu č. 367/2010-710-K
515/2011/NLC
5 231 544,81 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
12. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011L989-11-11
IROP-Z-302011L989-11-11
5 223 061,26 € Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. August 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR a zo ŠR SR
Z SKATB501
5 183 016,59 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR a zo štátneho rozpočtu SR
Z SKATB009
5 175 076,55 € Slovenské národné múzeum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. December 2011
Dodatok č.4 ku kontraktu č. 367/2010-710-K
457/2011/NLC
5 175 002,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
20. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č IROP-Z-302011F230-11-11
IROP-Z-302011F230-11-11
5 168 066,49 € Trenčiansky samosprávny kraj MPRV SR
8. December 2021
Dodatok č. 4 ku kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2021
432/2020/MPRVSR-520/D4
5 167 778,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. November 2013
Zmluva č. Z2215012006101 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2215012006101
Doplnená
5 139 270,53 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. December 2023
Kontrakt
720/2023/MPRVSR–930
5 115 959,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. Január 2015
Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom číslo 471/2014-310/MPRV SR
16/2015/NPPC
5 112 314,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. Marec 2015
Dodatok číslo 1 471/2014-310/MPRV SR/D1 ku Kontraktu číslo 471/2014-310/MPRV SR
82/2015/NPPC
5 110 961,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304021C933
Doplnená
5 109 782,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. December 2015
Kontrakt uzavretý medzi MPRV SR a NPPC číslo 645/2015-310/MPRV SR
3123/2015/NPPC
5 109 281,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. Január 2016
Rámcová dohoda
237/2016/NLC-VO
5 054 874,00 € 1.EuroForest, s.r.o., 2.LH Projekt-SK, s.r.o. Národné lesnícke centrum
24. Február 2017
Dodatok číslo 1 568/2016-310/MPRV SR/D1 ku Kontraktu číslo 568/2016-310/MPRV SR
22/2017/NPPC
5 023 824,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. Marec 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011Q824-11-11
IROP-Z-302011Q824-11-11
5 003 450,99 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. December 2021
Zmluva o prevode finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
341/2021/MPRVSR-320
5 000 000,00 € Slovenský pozemkový fond Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. November 2022
Zmluva o prevode finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
915/2022/MPRVSR-320
5 000 000,00 € Slovenský pozemkový fond Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR