Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F149-11-11
IROP-Z-302011F149-11-11
4 745 461,06 € Trenčiansky samosprávny kraj MPRV SR
20. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F227-11-11
IROP-Z-302011F227-11-11
4 734 877,64 € Trenčiansky samosprávny kraj MPRV SR
17. Február 2022
Dodatok č. 1 ku Kontraktu číslo 342/2021/MPRVSR–220 zo dňa 17.12.2021
342/2021/MPRVSR-220/D1
4 708 200,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. December 2012
Dodatok č. 2 ku kontraktu č. 1180/2011-710/MPRV SR uzavretý medzi MPRV SR a NLC Zvolen na rok 2012
1180/2011-710/MPRV SR/D2
4 696 173,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. Január 2013
Dodatok č.2 ku kontraktu č.1180/2011-710/MPRV SR
458/2012/NLC
4 696 173,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
24. August 2011
Dodatok č.3 ku kontraktu č. 367/2010-710-K
176/2011/NLC
4 695 002,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
30. Máj 2011
Dodatok č. 2 ku kontraktu č. 367/2010-710-K
85/2011/NLC
4 690 002,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. December 2022
Dodatok č. 3 ku Kontraktu
365/2021/MPRVSR-520/D3
4 657 221,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Marec 2011
Kontrakt č. 367/2010-710-K (číslo z vnútornej evidencie 11790/2010-710) uzavretý medzi MPRV SR a Národným lesníckym centrom
367/2010-710-K
Doplnená
4 651 802,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. Máj 2011
Kontrakt č. 367/2010-710-K
4/2011/NLC
4 651 802,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
30. Máj 2011
Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 367/2010-710-K
65/2011/NLC
4 651 802,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. Január 2012
Kontrakt č. 1180/2011-710/MPRV SR uzavretý medzi MPRV SR a NLC na rok 2012
1180/2011-710/MPRV SR
4 646 713,00 € Národné lesnícke centrum MPRV SR - SLHaSD
5. Október 2012
Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 1180/2011-710/MPRV SR
1180/2011-710/MPRV SR/D 1
4 646 713,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Február 2012
Kontrakt č. 1180/2011-710/MPRV SR /
28/2012/NLC
4 646 173,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
25. Október 2012
Dodatok č.1 ku kontraktu č. 1180/2011-710/MPRV SR
354/2012/NLC
4 646 173,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
6. December 2022
Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2022
365/2021/MPRVSR-520/D2
4 582 221,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Október 2022
Dodatok č. 1 ku Kontraktu
365/2021/MPRVSR-520/D1
4 522 221,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. December 2021
Kontrakt
342/2021/MPRVSR–220
4 510 000,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. Júl 2019
Zmluva o prevode finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
157/2019/MPRVSR-042
4 500 000,00 € Slovenský pozemkový fond SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Január 2020
Zmluva o prevode finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
04/2020/MPRVSR-042
4 500 000,00 € Slovenský pozemkový fond SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR