Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. November 2013
Zmluva č. Z2215012006401 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2215012006401
Doplnená
4 996 889,20 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. November 2019
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302011F301-11-11
IROP-D1-302011F301-11-11
4 995 172,22 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. September 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M923-421-19
IROP-Z-302041M923-421-19
4 970 824,18 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
31. December 2013
Zmluva č. Z2215012007201 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2215012007201
4 904 681,28 € Banskobystrický samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. August 2017
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085PO150001
1854/NLC/2017
4 850 218,45 € Pôdohospodárska platobná agentúra Národné lesnícke centrum
21. November 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011I640-11-11
IROP-Z-302011I640-11-11
4 841 871,07 € Trnavský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Január 2017
Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom číslo 568/2016-310/MPRV SR
2633/2016/NPPC
4 823 982,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. Október 2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F198-11-11
IROP-D1-302011F198-11-11
4 748 054,69 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. December 2022
Kontrakt
1092/2022/MPRVSR-930
4 747 138,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F149-11-11
IROP-Z-302011F149-11-11
4 745 461,06 € Trenčiansky samosprávny kraj MPRV SR
20. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F227-11-11
IROP-Z-302011F227-11-11
4 734 877,64 € Trenčiansky samosprávny kraj MPRV SR
17. Február 2022
Dodatok č. 1 ku Kontraktu číslo 342/2021/MPRVSR–220 zo dňa 17.12.2021
342/2021/MPRVSR-220/D1
4 708 200,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. December 2012
Dodatok č. 2 ku kontraktu č. 1180/2011-710/MPRV SR uzavretý medzi MPRV SR a NLC Zvolen na rok 2012
1180/2011-710/MPRV SR/D2
4 696 173,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. Január 2013
Dodatok č.2 ku kontraktu č.1180/2011-710/MPRV SR
458/2012/NLC
4 696 173,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
24. August 2011
Dodatok č.3 ku kontraktu č. 367/2010-710-K
176/2011/NLC
4 695 002,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
30. Máj 2011
Dodatok č. 2 ku kontraktu č. 367/2010-710-K
85/2011/NLC
4 690 002,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku Kontraktu číslo 658/2023/MPRVSR-520
658/2023/MPRVSR-520/D1
4 660 505,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. December 2022
Dodatok č. 3 ku Kontraktu
365/2021/MPRVSR-520/D3
4 657 221,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Marec 2011
Kontrakt č. 367/2010-710-K (číslo z vnútornej evidencie 11790/2010-710) uzavretý medzi MPRV SR a Národným lesníckym centrom
367/2010-710-K
Doplnená
4 651 802,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. Máj 2011
Kontrakt č. 367/2010-710-K
4/2011/NLC
4 651 802,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum