Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2011
Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 367/2010-710-K
65/2011/NLC
4 651 802,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. Január 2012
Kontrakt č. 1180/2011-710/MPRV SR uzavretý medzi MPRV SR a NLC na rok 2012
1180/2011-710/MPRV SR
4 646 713,00 € Národné lesnícke centrum MPRV SR - SLHaSD
5. Október 2012
Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 1180/2011-710/MPRV SR
1180/2011-710/MPRV SR/D 1
4 646 713,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Február 2012
Kontrakt č. 1180/2011-710/MPRV SR /
28/2012/NLC
4 646 173,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
25. Október 2012
Dodatok č.1 ku kontraktu č. 1180/2011-710/MPRV SR
354/2012/NLC
4 646 173,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
6. December 2022
Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2022
365/2021/MPRVSR-520/D2
4 582 221,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Október 2022
Dodatok č. 1 ku Kontraktu
365/2021/MPRVSR-520/D1
4 522 221,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. December 2023
Kontrakt medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2024
658/2023/MPRVSR-520
4 510 505,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. December 2021
Kontrakt
342/2021/MPRVSR–220
4 510 000,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. Júl 2019
Zmluva o prevode finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
157/2019/MPRVSR-042
4 500 000,00 € Slovenský pozemkový fond SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Január 2020
Zmluva o prevode finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
04/2020/MPRVSR-042
4 500 000,00 € Slovenský pozemkový fond SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. Apríl 2023
Rámcová dohoda
86/2023/MPRVSR-240
4 500 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2231022001201
Doplnená
2 871 280,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. November 2020
Dodatok č. 3 ku kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2020
522/2019/MPRVSR-520/D3
4 473 906,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. December 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní mobilných telekomunikačných a dátových služieb
877/2022/MPRVSR-270
4 473 037,12 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. November 2018
Rámcová dohoda na bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
252/2018/MPRVSR-240
4 394 400,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. December 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011V642-122-15
IROP-Z-302011V642-122-15
4 380 373,26 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011R367-121-32
IROP-Z-302011R367-121-32
4 370 036,40 € Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
31. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP- Z-302011F570-11-11
IROP- Z-302011F570-11-11
4 368 675,45 € Nitriansky samosprávny kraj MPRV SR
18. November 2013
Zmluva č. Z2215012006201 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2215012006201
Doplnená
4 350 901,53 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR