Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2022
Dodatok č. 1 ku Kontraktu
365/2021/MPRVSR-520/D1
4 522 221,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. December 2021
Kontrakt
342/2021/MPRVSR–220
4 510 000,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. Júl 2019
Zmluva o prevode finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
157/2019/MPRVSR-042
4 500 000,00 € Slovenský pozemkový fond SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Január 2020
Zmluva o prevode finančných prostriedkov uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
04/2020/MPRVSR-042
4 500 000,00 € Slovenský pozemkový fond SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. Apríl 2023
Rámcová dohoda
86/2023/MPRVSR-240
4 500 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2231022001201
Doplnená
2 871 280,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. November 2020
Dodatok č. 3 ku kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2020
522/2019/MPRVSR-520/D3
4 473 906,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. December 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní mobilných telekomunikačných a dátových služieb
877/2022/MPRVSR-270
4 473 037,12 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. November 2018
Rámcová dohoda na bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
252/2018/MPRVSR-240
4 394 400,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. December 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011V642-122-15
IROP-Z-302011V642-122-15
4 380 373,26 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011R367-121-32
IROP-Z-302011R367-121-32
4 370 036,40 € Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
31. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP- Z-302011F570-11-11
IROP- Z-302011F570-11-11
4 368 675,45 € Nitriansky samosprávny kraj MPRV SR
18. November 2013
Zmluva č. Z2215012006201 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2215012006201
Doplnená
4 350 901,53 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. Január 2013
Kontrakt uzavretý medzi MPRV SR a NLC Zvolen na rok 2013
319/2012-710/MPRV SR
4 318 864,00 € Národné lesnícke centrum MPRV SR - SLHaSD
16. Január 2013
Kontrakt č.319/2012-710/MPRV SR
3/2013/NLC
4 318 864,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné lesnícke centrum
13. Júl 2012
Dodatok č. 2 / DZ221501200150102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2215012001501
2/ DZ221501200150102
4 313 765,53 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. September 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011AFN4-11-44
IROP-Z-302011AFN4-11-44
4 309 091,86 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. December 2013
Zmluva č. Z2215012005601 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2215012005601
Doplnená
4 276 523,54 € Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR
Z SKATB001
4 273 354,07 € Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abt. Kindergärten Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. September 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011Y963-11-44
IROP-Z-302011Y963-11-44
4 236 089,18 € Trnavský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR