Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Zmluva o spolupráci
764/2023/MPRVSR-920
180,00 € BIOMILA spol. s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. November 2023
Zmluva o spolupráci
798/2023/MPRVSR-920
180,00 € Helena Velebná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. November 2023
Zmluva o spolupráci
800/2023/MPRVSR-920
180,00 € AGROPEK-TEAM spol.s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. November 2023
Zmluva o spolupráci
804/2023/MPRVSR-920
180,00 € Marika Šurábová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. November 2023
Zmluva o spolupráci
810/2023/MPRVSR-920
180,00 € Klára Stancelová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. November 2023
Zmluva o spolupráci
862/2023/MPRVSR-920
180,00 € Ing. Ivan Bella Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. November 2023
Príkazná zmluva
1014/2023/MPRVSR-510
1 325,00 € Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1016/2023/MPRVSR-650
1016/2023/MPRVSR-650
55 520,00 € Slovenský rybársky zväz Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. Október 2023
Zmluva na zber odpadu prostredníctvom odpadových nádob
973/2023/MPRVSR-240
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Október 2023
Príkazná zmluva
1020/2023/MPRVSR-710
1 288,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o výkone funkcie riaditeľa štátneho podniku
911/2022/MPRVSR-210/D3
0,00 € Mgr. Anna Mackovýchová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o výkone funkcie riaditeľa štátneho podniku
701/2022/MPRVSR-210/D3
0,00 € Ing. Marián Šulák Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
994/2023/MPRVSR-340
7 151,31 € Slovenské združenie chovateľov koní – občianske združenie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
995/2023/MPRVSR-340
13 897,00 € Slovenský zväz záhradkárov Republikový výbor, občianske združenie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1003/2023/MPRVSR-340
25 267,50 € Asociácia výrobcov organických hnojív Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 970/2023/MPRVSR-650
970/2023/MPRVSR-650
99 276,45 € Slovryb, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043PO240002
255/2020/MPRVSR-3010/D1
221 400,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043BB240019
234/2020/MPRVSR-3010/D1
206 400,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043BB240018
201/2020/MPRVSR-3010/D1
280 800,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Október 2023
Zmluva o spolupráci
712/2023/MPRVSR-910
240,00 € Darksun, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR