Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
107/2024/MPRVSR-910
342,00 € Máté Benyüs Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
141/2024/MPRVSR-910
342,00 € Janka Kubincová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
120/2024/MPRVSR-910
285,00 € Katarína Drenková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
160/2024/MPRVSR-910
285,00 € Jana Marcinková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
144/2024/MPRVSR-910
285,00 € Gabriela Koláriková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
122/2024/MPRVSR-910
285,00 € Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
123/2024/MPRVSR-910
285,00 € Ildikó Elek Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone funkcie riaditeľa štátneho podniku
872/2022/MPRVSR-210/D2
0,00 € Ing. Jozef Pavle Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Apríl 2024
Dodatok č. 14 k zmluve o výkone funkcie riaditeľa štátneho podniku
41/2013-210/MPRV SR/D14
0,00 € Ing. Michal Horný, PhD. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie riaditeľa štátneho podniku
10/2024/MPRVSR-210/D1
0,00 € Ing. Štefan Ryba, PhD. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
104/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Ivan Görgei, SHR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
184/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Katarína Folkmanová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
186/2024/MPRVSR-910
342,00 € Zuzana Švecová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
271/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ľuboš Kráľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
276/2024/MPRVSR-910
342,00 € Anna Tunyiová, SHR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
277/2024/MPRVSR-910
342,00 € B-VERSION, s. r. o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
278/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Folkman Ladislav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
286/2024/MPRVSR-910
342,00 € Jana Kováčiková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
287/2024/MPRVSR-910
342,00 € Repáňová Jana Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
311/2024/MPRVSR-910
285,00 € Jozef Ferenczi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR