Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 890/2023/MPRVSR-650
890/2023/MPRVSR-650
0,00 € FISH&AGRO farma, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
660/2023/MPRVSR-910
342,00 € Kristína Matochová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
662/2023/MPRVSR-910
240,00 € AGROTRIM, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
663/2023/MPRVSR-910
240,00 € Miloš Detko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
664/2023/MPRVSR-910
342,00 € Ing.Ervín Klčo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
665/2023/MPRVSR-910
240,00 € Agrofarma Zibura s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
666/2023/MPRVSR-910
342,00 € Lucia Bartošová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
891/2023/MPRVSR-240
302,98 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
669/2023/MPRVSR-910
342,00 € Mgr. Magdaléne Tóthová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
670/2023/MPRVSR-910
342,00 € Ing.Ervín Klčo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
671/2023/MPRVSR-910
342,00 € Klára Strachanová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
672/2023/MPRVSR-910
342,00 € Mário Strachan Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
675/2023/MPRVSR-910
342,00 € Ing.Ervín Klčo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
676/2023/MPRVSR-910
342,00 € Darksun, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
677/2023/MPRVSR-910
342,00 € Tibor Tankó Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
678/2023/MPRVSR-910
342,00 € Alica Bertóková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
679/2023/MPRVSR-910
342,00 € Alica Bertóková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
680/2023/MPRVSR-910
240,00 € Mgr. Zuzana Vargová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
681/2023/MPRVSR-910
240,00 € Mgr. Zuzana Vargová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
682/2023/MPRVSR-910
240,00 € Mgr. Zuzana Vargová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR