Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2016
Zmluva o poskytnutí služby č. 561/2016/DK
1252/2016/NPPC-VÚŽV
306,00 € Ivan Faško Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
584/2015-350/MPRV SR
380,50 € Ivan Kern Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. August 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších a predpisov a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov
308/2009-240-Z/D2
0,00 € IVCSO, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
586/2015-350/MPRV SR
1 208,82 € Ján Balog Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
593/2015-350/MPRV SR
265,56 € Ján Gašpárek Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 557/2015/DK
1552/2015/NPPC
69,00 € Ján Chlebák Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 560/2015/DK
1252/2015/NPPC
1 196,00 € Ján Jakubovský Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
603/2015-350/MPRV SR
126,83 € Ján Janek Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. November 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
321/2020/MPRVSR-340
2 662,00 € Ján Matula Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
588/2015-350/MPRV SR
174,38 € Ján Nosáľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. December 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
406/2019/MPRVSR-043
1 368,60 € Ján Nôžka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. December 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
446/2019/MPRVSR-043
2 200,00 € Ján Ondrík Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
576/2015-350/MPRV SR
697,54 € Ján Petruš Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. December 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
402/2019/MPRVSR-043
4 458,90 € Ján Redaj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
604/2015-350/MPRV SR
174,38 € Ján Tkáč Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
605/2015-350/MPRV SR
610,35 € Jana Mikušová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
580/2015-350/MPRV SR
871,93 € Janka Draganovská Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
611/2015-350/MPRV SR
396,58 € Jozef Balcerčík Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
579/2015-350/MPRV SR
523,16 € Jozef Beňo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 609/2015/DK
1210/2015/NPPC
184,00 € Jozef Biernat, SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum