Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
479/2024/MPRVSR-910
285,00 € František Ježík Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
487/2024/MPRVSR-910
285,00 € Mária Vaňková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
489/2024/MPRVSR-910
285,00 € Bibiana Masaryková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
494/2024/MPRVSR-910
285,00 € Veronika Kavčáková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
507/2024/MPRVSR-910
285,00 € Miňová Terezia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
512/2024/MPRVSR-910
285,00 € AGROKIRHU s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
513/2024/MPRVSR-910
285,00 € ABG Želovce, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
514/2024/MPRVSR-910
285,00 € AGROPODNIK Želovce, s. r. o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
521/2024/MPRVSR-910
285,00 € Bibiana Masaryková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
525/2024/MPRVSR-910
285,00 € Eva Gerbelová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
526/2024/MPRVSR-910
285,00 € Eva Gerbelová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Jún 2024
Zmluva o dielo
714/2024/MPRVSR-500
19 080,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Príkazná zmluva
858/2024/MPRVSR-930
1 172,50 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
463/2024/MPRVSR-910
285,00 € Ing. Viera Zelvayová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
486/2024/MPRVSR-910
285,00 € Ján Selecký-ČAJDES Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
488/2024/MPRVSR-910
285,00 € Nora Hírešová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
493/2024/MPRVSR-910
285,00 € Ing. Miroslav Žolna Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
497/2024/MPRVSR-910
285,00 € Roľnícke družstvo podielníkov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
505/2024/MPRVSR-910
285,00 € Mónika Sókiová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
511/2024/MPRVSR-910
285,00 € AGROTRIM, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR