Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
491/2024/MPRVSR-910
285,00 € Anna Pitoňáková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
495/2024/MPRVSR-910
285,00 € Jarmila Kušnírová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
502/2024/MPRVSR-910
285,00 € AGRO-MA, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
503/2024/MPRVSR-910
285,00 € AGROFARMA Horné Strháre spol. s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
504/2024/MPRVSR-910
285,00 € Alena Ivančová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
508/2024/MPRVSR-910
285,00 € AGROFARMA JÁNOVCE s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
518/2024/MPRVSR-910
285,00 € Sláva Kmečová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
527/2024/MPRVSR-910
285,00 € Ing. Miroslava Majcherová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
529/2024/MPRVSR-910
285,00 € Iveta Lőrinčíková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
641/2024/MPRVSR-910
342,00 € Erika Jakabová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Dohoda o pridelení služobného vozidla do starostlivosti
865/2024/MPRVSR-240
0,00 € Ing. Pavel Toma Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
866/2024/MPRVSR-240
0,00 € Ing. Pavel Toma Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Príkazná zmluva
863/2024/MPRVSR-170
1 375,00 € RNDr. Beata Houšková, CSc. (PhD) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku Kontraktu číslo 658/2023/MPRVSR-520
658/2023/MPRVSR-520/D1
4 660 505,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
187/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Marcela Stanková, SHR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
189/2024/MPRVSR-910
342,00 € Irena Krenčanová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
190/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Magdaléna Jelenová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
191/2024/MPRVSR-910
342,00 € Štefan Lipcsey Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
193/2024/MPRVSR-910
342,00 € Šípoš Klára Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
196/2024/MPRVSR-910
342,00 € Karol Markusek Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR