Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
559/2015-350/MPRV SR
644,71 € Jozef Klus Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
556/2015-350/MPRV SR
539,04 € Jozef Michalov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 626/2015/DK
1211/2015/NPPC
391,00 € Jozef Ondrušek Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
610/2015-350/MPRV SR
261,58 € Július Kaštier Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
567/2015-350/MPRV SR
241,76 € Juraj Ilko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
561/2015-350/MPRV SR
202,14 € Juraj Kresač Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
613/2015-350/MPRV SR
2 695,19 € Juraj Vajda Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
573/2015-350/MPRV SR
87,20 € Justin Pečala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 671/2015/DK
1251/2015/NPPC
115,00 € KMG, s.r.o Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Február 2015
Rámcová zmluva o poskytovaní služby KomTeS sledovanie č. 44-4/2014
03/2015/ŠVPS/RBA /44-4/2014
0,00 € KomTeS SK s.r.o. RVPS Bratislava-mesto
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
552/2015-350/MPRV SR
404,28 € Konštantín Džugan Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2. Január 2019
Súborové havarijné poistenie motorovýcz vozidiel
415/2018/MPRVSR-240
32 248,69 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 72/2015/CR
1622/2015/NPPC
7 281,10 € Kukučínov - Poľnohospodárske družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
27. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí PSL
165/2016/NLC
0,00 € Ladislav Bónis a Otília Demeterová Národné lesnícke centrum
22. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
568/2015-350/MPRV SR
1 656,65 € Ladislav Mórocz Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. August 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších a predpisov a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov
313/2009-240-Z/D2
0,00 € Ladislav Szabó LIMASA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. December 2011
Zmluva o dielo
452/2011/NLC
47 863,00 € LESY SR, š.p. Národné lesnícke centrum
19. August 2015
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa § 11 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
35/2015/ŠVPS/RKN 01/2015
13 000,00 € Lilla Púchovská a manžel Mgr.Ľubomír Púchovský Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno
15. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 728/2015/DK
999/2015/NPPC
506,00 € LKD Seed s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
600/2015-350/MPRV SR
269,52 € Ľudovít Bajza Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR