Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 749/2015/DK
1603/2015/NPPC
2 254,00 € Lukáš Krajčík Agro, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 757/2015/DK
1008/2015/NPPC
23,00 € Mag Tibor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
565/2015-350/MPRV SR
523,16 € Mária Zimmermannová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
575/2015-350/MPRV SR
322,35 € Martin Jakuš Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. November 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
313/2020/MPRVSR-340
3 756,00 € Michal Palatinus Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
554/2015-350/MPRV SR
1 569,47 € Milan Reich Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1. Jún 2015
Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o spolupráci pri zabezpečovaní odborných vzdelávacích stáží v Bruseli pre zamestnancov Minis
209/2015-210/MPRV SR
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
571/2015-350/MPRV SR
161,18 € Miroslav Hurák Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
557/2015-350/MPRV SR
336,90 € Miroslav Pančišin Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. December 2013
Zmluva č. 26/2014 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
20/2013/ŠVPS/RKEo 26/2014
0,00 € MVDr. Gabriel Gašparik Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
31. December 2014
Zmluva č. 10/2015 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
23/12/2014/ŠVPS/RKEo 10/2015
0,00 € MVDr. Gabriel Gašparik Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
22. December 2015
Zmluva č. 10/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/12/2015/ŠVPS/RKEo 10/2016
0,00 € MVDr. Gabriel Gašparik Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
27. December 2016
Zmluva č. 10/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/12/2017/ŠVPS/RKEo 10/2017
0,00 € MVDr. Gabriel Gašparik Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
17. Január 2012
Zmluva 3/2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2012/ŠVPS/RGA 3/2012
0,00 € MVDr. Jarolím Debrovský Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta
18. Apríl 2011
Z M L U V A č. 2/2011 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2011 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
07/2011/ŠVPS/RSC 2/2011
0,00 € MVDr. Juraj Frey Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec
19. Január 2012
Z M L U V A č. 2/2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
02/2012/ŠVPS/RSC 2/2012
0,00 € MVDr. Juraj Frey Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec
3. Január 2013
Z M L U V A č. 2/2013 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2013 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
02/2013/ŠVPS/RSC 2/2013
0,00 € MVDr. Juraj Frey Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec
13. Január 2014
Z M L U V A č. 3/2014 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
03/2014/ŠVPS/RSC 3/2014
0,00 € MVDr. Juraj Frey Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec
17. Apríl 2015
Z M L U V A č. 4/2015 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
04/2015/ŠVPS/RSC 4/2015
0,00 € MVDr. Juraj Frey Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec
12. Január 2016
Z M L U V A č. 4/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
04/2016/ŠVPS/RSC 4/2016
0,00 € MVDr. Juraj Frey Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec