Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
822/2023/MPRVSR-920
180,00 € SATPOL, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
823/2023/MPRVSR-920
180,00 € Ing. Pavol Filípek Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
825/2023/MPRVSR-920
180,00 € Anna Soláriková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
826/2023/MPRVSR-920
180,00 € Ing. Anna Hlúšková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
827/2023/MPRVSR-920
180,00 € Gabriela Koláriková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
828/2023/MPRVSR-920
180,00 € Eva Nagyová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
833/2023/MPRVSR-920
180,00 € Roľnícke družstvo Prameň v santovke Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
834/2023/MPRVSR-920
180,00 € Ivana Kuffová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
835/2023/MPRVSR-920
180,00 € Emília Bónová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
836/2023/MPRVSR-920
180,00 € Podielnické poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
839/2023/MPRVSR-920
180,00 € Roľnícke družstvo podielníkov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
609/2023/MPRVSR-910
342,00 € Lukáš Vdovjak Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. September 2023
Dodatok č. 2 ku Kontraktu
1093/2022/MPRVSR-930/D2
435 430,00 € Múzeum vo Svätom Antone Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
889/2023/MPRVSR-650
0,00 € Slovryb, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. September 2023
Zmluva o spolupráci
758/2023/MPRVSR-920
180,00 € Ing. Lucia Velická Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. September 2023
Zmluva o spolupráci
761/2023/MPRVSR-920
180,00 € Roľnícke družstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. September 2023
Zmluva o spolupráci
768/2023/MPRVSR-920
180,00 € Ing.Veronika Mlynárová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. September 2023
Zmluva o spolupráci
772/2023/MPRVSR-920
180,00 € Nová Bodva, družstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. September 2023
Zmluva o spolupráci
779/2023/MPRVSR-920
180,00 € Lucia Lastivkova Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. September 2023
Zmluva o spolupráci
780/2023/MPRVSR-920
180,00 € Ing. Marek Cvanciger Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR