Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
197/2024/MPRVSR-910
342,00 € Alžbeta Döményová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
202/2024/MPRVSR-910
342,00 € Olga Belušiaková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
203/2024/MPRVSR-910
342,00 € Rastislav Stašenko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
207/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Štefánia Benczeová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
208/2024/MPRVSR-910
342,00 € Nora Hírešová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
209/2024/MPRVSR-910
342,00 € Albin Dzvoník Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
437/2024/MPRVSR-910
342,00 € 29 Teaam s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
438/2024/MPRVSR-910
342,00 € 29 Teaam s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
453/2024/MPRVSR-910
285,00 € Eva Takácsová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku Kontraktu
720/2023/MPRVSR–930/D1
6 077 179,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
636/2024/MPRVSR-910
342,00 € Vladislav Dreveniak Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
647/2024/MPRVSR-910
342,00 € Oľga Dominiková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
650/2024/MPRVSR-910
285,00 € Adriana Sztraková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
179/2024/MPRVSR-910
342,00 € Miroslav Toth MT Trade Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
404/2024/MPRVSR-910
285,00 € Dana Zemanová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
408/2024/MPRVSR-910
285,00 € Marcela Kanianska Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
413/2024/MPRVSR-910
285,00 € Ing. Lucia Urbanová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Jún 2024
Zmluva č. 856/2024/MPRVSR-6111 o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
856/2024/MPRVSR-6111
39 600,00 € Projektové služby, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. Jún 2024
Príkazná zmluva
861/2024/MPRVSR-170
792,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
325/2024/MPRVSR-910
285,00 € Mgr. Zuzana Bačišinová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR