Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
348/2023/MPRVSR-910
240,00 € AGROSPOL Honce, s. r. o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
559/2023/MPRVSR-910
240,00 € Eva Udvardiová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
560/2023/MPRVSR-910
240,00 € Eva Udvardiová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
561/2023/MPRVSR-910
240,00 € Eva Udvardiová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
481/2023/MPRVSR-910
342,00 € Eva Udvardiová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
502/2023/MPRVSR-910
240,00 € Anna Farková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
619/2023/MPRVSR-910
342,00 € Iveta Hanáková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
446/2023/MPRVSR-910
342,00 € Kollárová Mária Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
582/2023/MPRVSR-910
240,00 € Ing. Ondrej Prišťák Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
468/2023/MPRVSR-910
342,00 € Gašparovič Marián Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
475/2023/MPRVSR-910
342,00 € Karol Markusek Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
484/2023/MPRVSR-910
342,00 € Rastislav Stašenko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
496/2023/MPRVSR-910
342,00 € Albin Dzvoník Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
500/2023/MPRVSR-910
240,00 € Eva Rozkošová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
503/2023/MPRVSR-910
240,00 € Dominika Frisíková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
515/2023/MPRVSR-910
240,00 € Jana Marcinková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
513/2023/MPRVSR-910
240,00 € Anna Bindzarová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
516/2023/MPRVSR-910
240,00 € Čopová Jolana Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. September 2023
Zmluva o spolupráci
536/2023/MPRVSR-910
240,00 € Anna Bindzarová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
774/2023/MPRVSR-920
180,00 € Bc. Jozef Ferenczi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR