Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. August 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.2030510093
13/2015/ŠVPS/RBA/ 2030510093
0,00 € Slovak Telekom, a.s. RVPS Bratislava-mesto
19. August 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029316729
15/2015/ŠVPS/RBA/ 2029316729
0,00 € Slovak Telekom, a.s. RVPS Bratislava-mesto
19. August 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2028611999
16/2015/ŠVPS/RBA/ 2028611999
0,00 € Slovak Telekom, a.s. RVPS Bratislava-mesto
19. August 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2030017903
17/2015/ŠVPS/RBA/ 2030017903
0,00 € Slovak Telekom, a.s. RVPS Bratislava-mesto
19. August 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2028237639
14/2015/ŠVPS/RBA/ 2028237639
0,00 € Slovak Telekom, a.s. RVPS Bratislava-mesto
13. Apríl 2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č.z.: 2028237639
6/2016/ŠVPS/RBA/ 2028237639
0,00 € Slovak Telekom, a.s. RVPS Bratislava-mesto
16. Február 2012
Zmluva o pripojení internet:LINK
PLI11100358901 /2012/VÚEPP
10 800,00 € Slovanet, a.s. Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
18. Január 2019
Zmluva na dodanie tovaru- Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
414/2018/MPRVSR-240
480 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Február 2012
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY HNUTELNÉHO MAJETKU ŠTÁTU
3/2012/KPUBB
0,00 € SR-Krajský pozemkový úrad v BB SR-Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene
19. November 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 1197/2015/DK
2603/2015/NPPC
2 116,00 € SS-GROUPE, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. Október 2015
Zmluva č.1/2015 o vykonaní všeobecného epizootologického dohoru a veterinárnej prevencie v roku 2015 podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
21/2015/ŠVPS/RSE/1/2015
0,00 € Suchovský Peter Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
19. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 1242/2015/DK
1168/2015/NPPC
230,00 € Štefan Lihocký Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov podľa podopatrenia 8.5. programu rozvoja vidieka SR na roky 2014-2020
187/2016/NLC
0,00 € Štefan Magyar Národné lesnícke centrum
15. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 1266/2015/DK
1001/2015/NPPC
253,00 € Tibor Kamenský Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
594/2015-350/MPRV SR
1 545,73 € Tibor Mészáros Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 1275/2015/DK
684/2015/NPPC
138,00 € Tomáš Dziak Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
29. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 1286/2015/DK
1542/2015/NPPC
23,00 € Trinaca František Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
601/2015-350/MPRV SR
435,96 € Viktor Pňaček Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
558/2015-350/MPRV SR
87,19 € Vladimír Sága Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12. Máj 2016
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v súlade s Národným programom eradikácie moru včelieho plodu na rok 2016 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
6/2016/ŠVPS/RBB/3/2016
0,00 € Základná včelárska organizácia PONIKY - HUTA Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica