Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2011
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o dielo o dodávke upratovacích a čistiacich prác
122009
0,00 € MARTAS servis, s r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
29. Apríl 2011
Zmluva o dodávke upratovacích a čistiacich prác
04252011
0,00 € PANDA servis, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
16. Jún 2011
Zmluva o výpožičke telekomunikačného zariadenia
17052011
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad pre verejné obstarávanie
12. Júl 2011
Zmluva uzatvorená podľa § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
20110712
0,00 € Slovenská národná knižnica Úrad pre verejné obstarávanie
15. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 27130330018 zo dňa 7.7.2010 s názvom projektu: „Budovanie pro klientsky orientovaného ÚVO"
NFP27130330018
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 27140130174 zo dňa 7.7.2010 s názvom projektu: „Budovanie pro klientsky orientovaného ÚVO"
NFP27140130174
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24. August 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 27130330018 zo dňa 7.7.2010 s názvom projektu: „Budovanie pro klientsky orientovaného ÚVO"
NFP27130330018
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24. August 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 27140130174 zo dňa 7.7.2010 s názvom projektu: „Budovanie pro klientsky orientovaného ÚVO"
NFP27140130174
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30. August 2011
Dohoda o ukončení zmluvy č. 1997/2007 o nájme nebytových priestorov
1997/2007
0,00 € MERE Slovakia s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
22. September 2011
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
405-2000/2011-21
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
22. September 2011
Dodatok č. 1 o aktivácII služby Voľné firemné hovory k Zmluve o pripojení a k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
405-2000/2011-21 dodatok č.1
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
20. December 2011
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO / LICENČNEJ ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Č. SEK002
Dodatok č. 3
0,00 € IBM Slovensko spol. s r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
27. December 2011
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy č. 04/2009/OE o výpožičke nebytových priestorov
04/2009/OE
0,00 € Obvodný úrad Žilina Úrad pre verejné obstarávanie
12. Január 2012
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012001801 zo dňa 16. júna 2010
DZ211101200180102
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Úrad vlády SR
1. Február 2012
Kolektívna zmluva Úradu pre verejné obstarávanie
1/2012
0,00 € Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
5. Apríl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb č. 5975017183
Dodatok č.1 k zmluve 5975017183
0,00 € : KPMG Slovensko spol. s r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
29. Máj 2012
Rámcová dohoda na zabezpečenie leteniek
243/1-2000/2012
0,00 € EuropaProgres, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
29. Máj 2012
Rámcová dohoda na zabezpečenie leteniek
243/2-2000/2012
0,00 € GLOBAMERICA, s.r.o Úrad pre verejné obstarávanie
29. Máj 2012
Rámcová dohoda na zabezpečenie leteniek
243/3-2000/2012
0,00 € Faveo s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
29. Máj 2012
Rámcová dohoda na zabezpečenie leteniek
243/4-2000/2012
0,00 € SATUR TRAVEL a.s. Úrad pre verejné obstarávanie