Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
049-Z/2018
0,00 € Národný ústav detských chorôb Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
050-Z/2018
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
051-Z/2018
0,00 € Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a výstavby Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
052-Z/2018
0,00 € Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
053-Z/2018
0,00 € Železničná spoločnost' Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
15. August 2018
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
043-Z/2018
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
14. September 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
055-Z/2018
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
14. September 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
056-Z/2018
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
19. November 2018
Darovacia zmluva
065-Z/2018
0,00 € Obec Veľká Franková Úrad pre verejné obstarávanie
19. November 2018
Darovacia zmluva
066-Z/2018
0,00 € Obec Čirč Úrad pre verejné obstarávanie
19. November 2018
Darovacia zmluva
067-Z/2018
0,00 € Obec Omšenie Úrad pre verejné obstarávanie
5. December 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
070-Z/2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
19. December 2018
Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke SRS a o poskytovaní s tým súvisiacich služieb č. UVO/1/2008 zo dňa 9. 12. 2008 v platnom znení
076-Z/2018
0,00 € EMEL BRATISLAVA, s.r.o Úrad pre verejné obstarávanie
20. December 2018
Kolektívna zmluva na roky 2019 - 2020
078-Z/2018
0,00 € Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade pre verejné obstarávanie pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
20. December 2018
DODATOK Č. 1 K DOHODE O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO/ LICENČNEJ ZMLUVY/ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Č. 12/2010
075-Z/2018
0,00 € DIMANO, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
15. Január 2019
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
001-Z/2019
0,00 € Vema, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
30. Január 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
008-Z/2019
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
14. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
011-Z/2019
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Marec 2019
Memorandum o spolupráci medzi Úradom pre verejné obstarávanie a Úniou miest Slovenska
015-Z/2019
0,00 € Únia miest Slovenska Úrad pre verejné obstarávanie
2. Máj 2019
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme, číslo zmluvy P11/2018
017-Z/2019
0,00 € INTRADE Financial Investments, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie