Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-41/2023-900
69 260,00 € Stauder holding SK s.r.o. Štatistický úrad SR
9. Apríl 2021
Mandátna zmluva
ZML-3-24/2021-900
69 120,00 € JLO Consulting, s.r.o. Štatistický úrad SR
25. Január 2018
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-16/2017-BB
68 532,00 € Ministerstvo vnútra SR Štatistický úrad SR
23. Február 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-3-/2022-500
68 400,00 € Go SMART, s.r.o. Štatistický úrad SR
30. Máj 2023
Dohoda o urovnaní
DOH-2-7/2023-230
68 223,37 € Slovanet, a. s. Štatistický úrad SR
19. December 2019
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
ZML-3-62/2019-230
68 200,00 € Ľubomír Vráblik - A A A ČISTENIE Štatistický úrad SR
5. Október 2020
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-57/2020-900
68 136,00 € Prime Time s.r.o. Štatistický úrad SR
27. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-28/2022-900
67 860,00 € Stauder holding s.r.o. Štatistický úrad SR
21. Marec 2011
Zmluva na vypracovanie bezpečnosti smerníc, havarijných plánov a vykonanie auditu bezpečnosti informačných systémov
ZML-1-3/2011-141
67 734,00 € Data Security Consulting s.r.o. Štatistický úrad SR
27. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-44/2021-500
67 680,00 € NextIT, s.r.o. Štatistický úrad SR
14. December 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-16/2022-BB
66 915,45 € Ministerstvo vnútra SR Štatistický úrad SR
30. Október 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-75/2020-900
66 807,45 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
5. November 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-51/2019-500
66 360,00 € Alistiq, s.r.o. Štatistický úrad SR
11. Február 2020
Poistná zmluva číslo 1110011994 poistenie zodpovednosti za škodu
ZML-3-6/2020-230
65 800,00 € PREMIUM Insurance Company Limited Štatistický úrad SR
25. November 2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZML-4-7/2019-230
Doplnená
65 780,65 € Antidopingová agentúra Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
12. Máj 2011
Zmluva o zabezpečení komplexných služieb call centra pre poskytovanie informácií o SODB 2011
ZML-3-22/2011-900
65 700,00 € Crystal Call, a.s. Štatistický úrad SR
1. December 2023
Poistná zmluva č. 5519002120 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
ZML-3-40/2023-230
63 877,71 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štatistický úrad SR
14. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-3-37/2021-500
63 504,00 € SCARABEO, s.r.o. Štatistický úrad SR
19. November 2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01
ZML-3-71/2020-230
63 355,03 € Východoslovenská energetika, a.s. Štatistický úrad SR
21. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektov
ZML-3-54/2022-230
Doplnená
64 503,79 € Special Service International SK s.r.o. Štatistický úrad SR