Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
Blaise corporate software license agreement
ZML-3-11/2023-500
50 710,00 € Statistics Netherlands Štatistický úrad SR
28. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby
ZML-3-27/2019-500
50 544,00 € Disig, a.s. Štatistický úrad SR
4. Júl 2017
Licenčná zmluva
ZML-3-28/2017-220
50 400,00 € SOFTIP, a.s. Štatistický úrad SR
16. Február 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML-3-9/2012-210
50 394,80 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Štatistický úrad SR
12. December 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-1-14/2019-500
50 148,00 € Symphony Group s.r.o. Štatistický úrad SR
27. September 2018
Zmluva o partnerstve
ZML-3-23/2018-120
50 126,33 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Štatistický úrad SR
12. November 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-34/2018-500
50 124,00 € W3M s.r.o. Štatistický úrad SR
4. Február 2020
Zmluva o výkone správy
ZML-3-1/2020-230
50 000,00 € Orange Slovensko a.s. Štatistický úrad SR
22. September 2020
Zmluva o dielo
ZML-1-12/2020-500
49 320,00 € Symphony Consulting s.r.o. Štatistický úrad SR
7. December 2020
Zmluva o dielo
ZML-1-22/2020-400
48 966,00 € TZB Technológie s.r.o. Štatistický úrad SR
14. Október 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-56/2020-900
Doplnená
48 325,92 € EXPRES MEDIA k.s. Štatistický úrad SR
25. Október 2013
Kúpna zmluva
ZML-2-5/2013-230
48 256,24 € Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia Štatistický úrad SR
16. Marec 2022
Blaise corprate software license agreement
ZML-3-11/2022-500
47 615,00 € Statistics Netherlands Štatistický úrad SR
9. Október 2013
Zmluva o dielo na výstavbu novej plynovej kotolne v administratívnej budove ŠÚ SR pracovisko ŠÚ SR v Nitre
ZML-1-9/2013-NR
47 213,80 € TERS systém, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
5. November 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-31/2018-500
47 160,00 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Štatistický úrad SR
31. Júl 2014
Zmluva o vecnom bremene na nehnuteľný majetok štátu
ZML-3-25/2014-230
47 138,25 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská republika - Štatistický úrad SR
7. November 2018
Zmluva o dielo
ZML-1-15/2018-500
47 100,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
14. Október 2014
Zmluva o poskytovaní služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
ZML-3-29/2014-500
47 078,76 € Slovak Telekom, a.s. Štatistický úrad SR
25. Január 2016
Zmluva o poskytovaní Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby volieb do NR SR 2016
ZML-3-2/2016-500
47 040,96 € Slovak Telekom a. s. Štatistický úrad SR
15. Január 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-1/2019-400
Doplnená
47 040,00 € Target CONSULTING, s. r. o. Štatistický úrad SR