Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2022
Realizačná zmluva SE-VO2-2021/002780-015 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu OVO2-2020/000354
ZML-3-14/2022-500
Doplnená
1 058 992,00 € Alistiq, s.r.o. Štatistický úrad SR
18. Marec 2022
Realizačná zmluva SE-VO2-2021/002780-014 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu OVO2-2020/000354
ZML-3-15/2022-500
Doplnená
1 049 232,00 € Radvise Group, s.r.o. Štatistický úrad SR
22. December 2020
Zmluva o vyporiadaní autorských práv
ZML-3-96/2020-700
1 041 960,00 € SOFTEC, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
14. Máj 2020
Zmluva o migrácii IS Vnútorná správa, IŠIS Štatistického úradu Slovenskej republiky do vládneho cloudu
ZML-1-7/2020-500
Doplnená
959 460,00 € Plaut Slovensko, s.r.o. Štatistický úrad SR
14. Máj 2020
Zmluva o migrácii IS IVIS, RPO Štatistického úradu Slovenskej republiky do vládneho cloudu
ZML-1-6/2020-500
Doplnená
909 840,00 € Rackscale, s.r.o. Štatistický úrad SR
22. December 2011
Kontrakt uzatvorený na základe uznesenia vlády SR č. 1370/2002
ZML-3-40/2011-110
890 000,00 € Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
29. September 2022
Zmluva na nákup Microsoft produktov a služieb v programe Enterprise
ZML-3-38/2022-500
807 086,34 € exe, a.s. Štatistický úrad SR
27. Máj 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V952
ZML-3-42/2019-500
Doplnená
749 848,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štatistický úrad SR
27. Máj 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V769
ZML-3-43/2019-500
Doplnená
749 072,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štatistický úrad SR
31. December 2012
Kontrakt uzatvorený na základe uznesenia vlády SR č. 1370/2002 bod B.1
ZML-3-35/2012-110
748 010,00 € Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
7. November 2018
Dodatok ku Kontraktu
Dodatok č. 3 k ZML-3-45/2017-400
692 200,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
23. December 2014
Kontrakt s Infostatom
ZML-3-33/2014-110
637 440,00 € Infostat Štatistický úrad SR
27. December 2016
Kontrakt uzatvorený na základe uznesenia vlády SR č. 1370/2002
ZML-3-38/2016-110
637 440,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
3. Apríl 2018
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k ZML-1-7/2016-900
631 919,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. Štatistický úrad SR
13. December 2013
Kontrakt uzatvorený na základe uznesenia vlády SR
ZML-3-48/2013-110
622 080,00 € Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
21. December 2017
Kontrakt
ZML-3-45/2017-400
609 280,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
6. Február 2024
Kúpna zmluva
ZML-2-1/2024-500
598 500,00 € Gratex International, a.s. Štatistický úrad SR
11. Marec 2014
Zmluva o dielo
ZML-1-10/2013-900
593 105,39 € TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Štatistický úrad SR
27. Február 2012
Rámcová dohoda na dodávku licencií od výrobcu ORACLE
DOH-2-1/2012-500
565 016,85 € MICROCOMP - Computersystém, s r.o. Štatistický úrad SR
19. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
ZML-3-40/2022-230
Doplnená
550 864,61 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Štatistický úrad SR