Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Október 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-58/2020-900
30 763,20 € News and Media Holding a.s. Štatistický úrad SR
5. Máj 2016
Dodatok c.1 ku KONTRAKTU
Dodatok č.1 ku KONTRAKTU
30 720,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
20. Máj 2020
Licenčná zmluva softwaru BLAISE pre Windows
ZML-3-22/2020-500
30 500,00 € Blaise Štatistický úrad SR
14. Október 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-51/2020-900
Doplnená
30 144,00 € Media RTVS, s.r.o. Štatistický úrad SR
30. Apríl 2021
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-30/2021-900
29 625,02 € EXPRES MEDIA k.s. Štatistický úrad SR
22. Máj 2012
Rámcová dohoda - dodávka obálok
DOH-2-4/2012-230
29 469,06 € Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
30. Október 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-69/2020-900
29 235,77 € MAFRA Slovakia, a.s. Štatistický úrad SR
14. Október 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-60/2020-900
29 225,62 € Petit Press a.s. Štatistický úrad SR
29. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní podpory a servisných služieb
ZML-3-19/2019-500
29 031,36 € DICIT spol. s r. o. Štatistický úrad SR
22. August 2014
Zmluva o dielo na rekonštrukciu spojovacieho traktu medzi starou a novou časťou administratívnej budovy pracoviska ŠÚ SR v Žiline
ZML-1-4/2014-ZA
28 999,98 € Ing. Milan Potočák - mipos Štatistický úrad SR
12. September 2023
Zmluva o dielo
ZML-1-10/2023-500
28 965,60 € MediaTech Central Europe, a.s. Štatistický úrad SR
2. Máj 2019
Blaise corporate software licence agreement
ZML-3-21/2019-500
28 775,00 € Statistics Netherlands Štatistický úrad SR
11. Január 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-71/2021-500
28 560,00 € Profexy s.r.o. Štatistický úrad SR
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-4-4/2024-BB
27 861,88 € TRADIMEX spol. s r. o. Štatistický úrad SR
17. Február 2021
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-9/2021-900
27 720,00 € BigMedia s.r.o. Štatistický úrad SR
3. Október 2018
Zmluva o poskytovaní služieb správy informačných systémov
ZML-3-22/2018-520
27 600,00 € DIGMIA s.r.o. Štatistický úrad SR
5. Apríl 2018
Blaise corporate software licence agreement
ZML-3-8/2018-500
27 405,00 € Statistics Netherlands Štatistický úrad SR
23. November 2020
Zmluva o pripojení do vládnej dátovej siete GOVNET
ZML-3-83/2020-500
Doplnená
27 130,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Štatistický úrad SR
8. September 2022
Kúpna zmluva
ZML-2-6/2022-500
26 775,00 € SOFOS, a.s. Štatistický úrad SR
20. Február 2019
Zmluva o poskytovaní právneho poradenstva
ZML-3-9/2019-400
26 640,00 € JUDr. Peter Joanidis, advokát Štatistický úrad SR