Centrálny register zmlúv

Štatistický úrad SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Október 2020
Zmluva na nákup vysielacieho času
ZML-3-64/2020-900
Doplnená
375 535,20 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Štatistický úrad SR
30. December 2020
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
ZML-3-100/2020-230
370 500,00 € KLINTON, s.r.o. Štatistický úrad SR
19. Október 2021
Zmluva o dielo
ZML-1-10/2021-400
Doplnená
423 164,50 € MIPE Invest, s.r.o. Štatistický úrad SR
5. November 2020
Kúpna zmluva
ZML-2-2/2020-500
343 742,24 € SOFIS, s.r.o. Štatistický úrad SR
8. Január 2021
Zmluva o poskytovaní služieb externého call centra
ZML-3-1/2021-900
Doplnená
334 790,00 € PARADIGMA, s.r.o. Štatistický úrad SR
1. Apríl 2015
Kontrakt uzatvorený na základe uznesenia vlády SR č.1370/2002 bod B.1 a Smernice č.2/2009 Zabezpečovanie úloh pre ŠÚ SR prostredníctvom príspevkovej organizácie Infostat
ZML-3-17/2015-VSÚ
320 300,00 € INFOSTAT- Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
24. Marec 2016
Kontrakt uzatvorený na základe uznesenia vlády SR
ZML-3-15/2016-VSÚ
309 800,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
5. Február 2018
Dohoda o splátkach
DOH-2-34/2017-220
302 904,00 € Ministerstvo spravodlivosti SR Štatistický úrad SR
10. Apríl 2017
Kontrakt uzatvorený na základe uznesenia vlády SR č. 1370/2002 bod B.1
ZML-3-14/2017-VSÚ
302 076,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
11. December 2020
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
ZML-3-87/2020-230
Doplnená
298 533,56 € Special Service International SK s.r.o. Štatistický úrad SR
24. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
ZML-3-31/2019-230
294 069,36 € Slovenská ochranná spoločnosť s.r.o. Štatistický úrad SR
27. Marec 2014
Kontrakt uzatvorený na základe uznesenia vlády SR č. 1370/2002, bod B.1
ZML-3-10/2014-VSU
279 600,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
12. Október 2011
Kúpna zmluva - predaj administratívnej budovy
ZML-2-5/2011-230
255 085,73 € Štatistický úrad SR Security systems, s.r.o.
14. September 2022
Kúpna zmluva
ZML-2-3/2022-KE
254 000,00 € JUDr. Matej Okály, rod. Okály Štatistický úrad SR
31. Marec 2011
Predaj administratívnej budovy na Kalinčiakovej č.12 v Trnave
ZML-2-1/2011-230
252 000,00 € EGRISI s.r.o. Štatistický úrad SR
4. Júl 2019
Zmluva o spolupráci pri zbere a spracovaní štat. údajov
ZML-3-29/2019-800
245 880,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Štatistický úrad SR
8. Júl 2019
Kontrakt
ZML-3-31/2019-GTSÚ
245 880,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Štatistický úrad SR
28. Február 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
DOH-2-3/2019-400
Doplnená
240 000,00 € Winton s. r.o. Štatistický úrad SR
15. August 2023
Kúpna zmluva
ZML-2-2/2023-500
234 884,40 € Gratex International, a.s. Štatistický úrad SR
22. August 2018
Zmluva o spolupráci
ZML-3-4/2018-800
225 316,66 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Štatistický úrad SR