Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2019
Kúpna zmluva
RUVZ/2019/00830/OU/136
24 000,00 € ALD MOBIL SL, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
29. November 2021
Zmluva o dodávke plynu
RUVZ/2021/08837/OU/322
20 006,96 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
21. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
RUVZ/2023/322/OÚaTHČ/45
17 520,00 € Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
2. November 2018
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 13/2018 na dodanie výpočtovej techniky a softvéru a súvisiacich služieb pre osobné počítače, prenosné počítače č. 87/2018
RUVZ/2018/01059/OU/166
15 124,60 € DIEBOLD NIXDORF, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
9. August 2023
DIRECT FINANCIAL COOPERATION (DFC)
RUVZSL/OÚaTHČ/1114/2023
14 841,04 € World Health Organization Cyberjaya Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
11. Apríl 2019
Zmluva o výpožičke
RUVZ/00469/OU/70
9 675,00 € Úrad verejného zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
29. November 2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 9600427793
RUVZ*/2021/05288/OU/222
8 475,42 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
22. Máj 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
RUVZSL/OÚaTHČ/722/2023
4 251,08 € Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
1. Február 2021
Zmluva o výpožičke
RUVZ/2021/01889/OU/55
1 699,28 € Úrad verejného zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
24. Február 2015
Dohoda o splátkach
1/2015
1 000,00 € ST OMEGA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
13. Júl 2016
Dohoda o splátkach
2016/00495/OU/269
1 000,00 € ALKONA, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
31. Marec 2011
Príkazná zmluva podľa § 724 a nasl. OZ
SL/01/2011
497,91 € Bc.Kyseľová Anna Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
31. Marec 2011
Príkazná zmluva podľa § 724 a nasl. OZ
SL/02/2011
365,13 € Mária Čurejová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
12. Október 2016
Zmluva č. 27/2016/SL-OKR/5183-82
27/2016/SL-OKR/5183-82
Doplnená
328,78 € Ministerstvo vnútra SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
26. August 2021
Dohoda o splátkach
RUVZ/2021/05483/OU/252
250,00 € Gustáv Pompa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
6. December 2014
Poistenie vozidiel Moje auto
9863040803
Doplnená
105,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
29. Apríl 2021
Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu
RUVZ/2021/04619/OU/154
100,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
23. Jún 2021
Dohoda o splátkach
RUVZ/2021/04911/OU/169-007506
100,00 € Marcela Horvathová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
8. Júl 2021
Dohoda o splátkach
RUVZ/2021/05211/OU/211
100,00 € Alexander Červeňák Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
13. Júl 2021
Dohoda o splátkach
RUVZ/2021/05237/OU/214
100,00 € Martin Dunka Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa