Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2012
Licenčná zmluva o poskytnutí vysielacích práv programov RTVS
ZM2000071
1 382,01 € Rozhlas a televizia Slovenska ELPEKA, s.r.o.
10. Jún 2013
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2017528
400,00 € Osúch Peter Rozhlas a televízia Slovenska
23. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1073756
250,00 € Dzurovčinová Petra Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Koprodukčná zmluva
ZM2033819
2 500,00 € OKNO obč.z. Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2117279
441,56 € Ferancová Soňa Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2117273
325,00 € Ruppeldtová Silvia Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2117272
285,60 € Lesňák Ondrej Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2117271
151,20 € Lesňák Ondrej Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2117269
142,80 € Cedzová Veronika Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2116841
147,74 € Spišák Emil Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2117431
645,74 € Tomeček Ivo Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2117392
50,00 € Brezovská Miroslava Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2117388
48,00 € Chudovský Marián Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2117387
600,00 € Chudovský Marián Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2117386
500,00 € Chudovský Marián Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2117340
500,00 € Sárkány Vladislava Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2117112
1 789,20 € Brezovská Miroslava Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2116956
226,80 € Brezovská Miroslava Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2116591
275,60 € Medviďová Iliana Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2117466
500,00 € Krištúfková Katarína Rozhlas a televízia Slovenska