Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2019
Smlouva o poskytnutí práv
ZM2021752
Doplnená
3 464 750,00 € Pragosport, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
3. Jún 2022
Koprodukčná zmluva
ZM2028762
Doplnená
2 626 502,69 € ARINA, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
27. Jún 2011
Zmluva o zabezpečení dát
ZM21000297
Doplnená
5 652 864,96 € PMT, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
18. Júl 2023
Rámcová zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2032555
Doplnená
2 388 596,18 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
28. December 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2033926
2 354 612,06 € BARRACUDA MOVIE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2014
Zmluva o dodaní IT technológií
ZM2004684
Doplnená
1 923 625,50 € TRACO SYSTEMS a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
17. Február 2023
Zmluva o dielo
ZM2028495
Doplnená
2 208 610,80 € MediaTech Central Europe, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
22. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania
ZM00001185
2 190 480,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
21. September 2016
2018 Winter and 2020 Summer Olympic Games
ZM00000512
Doplnená
1 790 000,00 € DNI Licensing Limited Rozhlas a televízia Slovenska
25. August 2020
2022 Winter and 2024 Summer Olympic Games
ZM00001095
Doplnená
2 125 000,00 € DNI LICENSING LTD. Rozhlas a televízia Slovenska
29. December 2022
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00001477
2 004 000,00 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
30. December 2022
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00001493
Doplnená
2 264 400,00 € SOZA Rozhlas a televizia Slovenska
21. December 2021
Zmluva o prenájme satelitnej kapacity
ZM2028163
1 872 001,00 € Canal+ Luxembourg S.a r.l. Rozhlas a televízia Slovenska
22. August 2017
UEFA EURO 2020
ZM00000626-1
Doplnená
1 860 000,00 € UEFA Rozhlas a televízia Slovenska
11. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančého príspevku číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/232
ZM00000621
Doplnená
1 378 225,18 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo životného prostredia SR
19. Apríl 2013
Zmluva o dielo
ZM2002193
Doplnená
1 928 609,92 € ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
8. Marec 2021
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00001194
Doplnená
1 776 440,16 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
10. Január 2020
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00001036
1 772 496,00 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
18. December 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2033484
1 768 311,60 € jeffo.tv s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
1. August 2019
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00000953
1 761 988,24 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska