Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2032477
1 726 612,80 € BARRACUDA MOVIE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2031528
1 685 362,96 € jeffo.tv s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
17. Január 2018
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00000708
1 680 000,00 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
18. Apríl 2017
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00000591
1 658 000,00 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
25. Marec 2022
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2028290
1 616 000,06 € jeffo.tv s. r. o. Rozhlas a televizia Slovenska
29. December 2017
Zmluva o dielo
ZM00000534
Doplnená
1 370 376,68 € Metrostav Slovakia a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
22. August 2017
European Qualifiers
ZM00000626-2
1 600 000,00 € UEFA Rozhlas a televízia Slovenska
2. December 2020
Rámcová dohoda na bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb pre služobné motorové vozidlá RTVS
ZM00001129
Doplnená
1 597 020,00 € SLOVNAFT a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2013
Zmluva č. 421140013 o združenej dodávke elektriny
ZM00000147
Doplnená
1 586 946,00 € Energa Slovakia, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
29. Jún 2016
HROMADNÁ A ROZŠÍRENÁ HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00000423
1 573 700,00 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
21. December 2017
Zmluva o dodávke elektriny
ZM00000660
Doplnená
1 579 359,28 € Pow-en a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
8. December 2014
Zmluva č. 421150100 o združenej dodávke elektriny
ZM00000274
1 503 125,54 € ENERGA Slovakia s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. December 2020
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2025108
1 439 682,00 € jeffo.tv s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
11. Apríl 2016
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
ZM00000455
Doplnená
1 192 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska M 8 Slovakia, spol. s r. o.
8. Január 2013
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2001016
1 419 744,00 € New Hattrick, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
15. December 2015
Zmluva č 42151600049 o združenej dodávke elektriny
ZM00000411
Doplnená
1 414 169,92 € ENERGA Slovakia s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
3. Október 2013
Zmluva o dielo
ZM2003056
1 414 800,00 € ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2016
Zmluva o dodávke elektriny
ZM00000541
1 409 535,60 € BCF, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. December 2018
Zmluva o výrobe AVD
ZM2019031
1 348 704,00 € TworK, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Február 2023
Zmluva o dielo
ZM2028397
1 290 542,26 € CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska