Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2017
Zmluva o spolupráci
ZM2013832
1 074 153,60 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Marec 2021
UEFA Európska liga a Európska konferenčná liga 2021-2024
ZM2025746
1 050 000,00 € UEFA Rozhlas a televízia Slovenska
13. September 2011
Zmluva o spolupráci pri zhotovení audiovizuálneho diela
ZM21000533
Doplnená
1 044 600,00 € OREO TV, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
17. Január 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o spolupráci
ZM00000064_9
1 034 880,00 € Slovenská pošta, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
28. Apríl 2022
Zmluva o dielo
ZM2028497
Doplnená
1 156 435,24 € DAG SLOVAKIA, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
1. August 2019
Zmluva o dielo
ZM2020458
1 019 884,62 € STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. Január 2017
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela
ZM2012935
1 016 520,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. December 2020
Dodatok č. 8 k Zmluve o spolupráci
ZM00000064_8
1 009 200,00 € Slovenská pošta, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
17. December 2012
Dodatok č. 8 k Zmluve o výrobe televízneho programu a o poskytnutí licencií na jeho použitie uzatvorenej dňa 13.11.2008
SM0010004648_8
1 006 185,60 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
29. November 2022
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2030694
1 004 887,49 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2032550
1 003 956,00 € AKRAN, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2034895
1 003 140,00 € NUNEZ NFE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Jún 2017
Mandátna zmluva
ZM00000640
1 000 000,00 € Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Júl 2012
Zmluva o spolupráci pri zhotovení audiovizuálneho diela
ZM2000811
Doplnená
1 020 041,59 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
23. December 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o výrobe televízneho programu "POŠTA PRE TEBA" zo dňa 13.11.2008
SM0010004648_6
965 719,44 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
24. November 2022
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2030678
958 860,00 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
31. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2017427
950 189,18 € goodtv, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. September 2011
Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela a o postúpení licencií na použitie audiovizuálneho diela
ZM21000461
950 000,00 € MOVEMENTS, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
29. Máj 2015
Zmluva
ZM2007881
947 550,00 € TRACO SYSTEMS, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
1. Júl 2021
Licenčná zmluva na vysielacie práva
ZM2027057
Doplnená
1 987 440,00 € ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska