Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2012
Licenčná zmluva o poskytnutí vysielacích práv programov RTVS
ZM2000071
1 382,01 € Rozhlas a televizia Slovenska ELPEKA, s.r.o.
10. Jún 2013
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2017528
400,00 € Osúch Peter Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Koprodukčná zmluva
ZM2034521
480 000,00 € Bright Sight Pictures, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2120488
1 400,00 € Šebová Jana Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2120491
1 800,00 € Šebo Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2120825
120,00 € Filická Karolína Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2120824
80,00 € Lutterová Nataša Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2120823
30,00 € Samuely Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2120822
40,00 € Samuely Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2120821
270,00 € Samuely Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2120820
230,00 € Samuely Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2120785
1 040,00 € Šebo Šimon Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121043
80,00 € Lutterová Nataša Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121042
30,00 € Samuely Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121041
40,00 € Samuely Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121040
270,00 € Samuely Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121039
230,00 € Samuely Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121050
120,00 € Roháč Vladimír Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121049
40,00 € Roháč Vladimír Rozhlas a televízia Slovenska
12. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121048
80,00 € Lutterová Nataša Rozhlas a televízia Slovenska