Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081007
540,00 € Šaráková Lucia Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1080900
400,00 € Černák Dárius Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Kúpna zmluva
ZM1009532
22 440,00 € RNDr. Peter Richtárik Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082092
200,00 € Sabuchová Alena Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082083
400,00 € Chlebová Tamara Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082081
540,00 € Chlebová Tamara Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081971
800,00 € Šaráková Lucia Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081960
700,00 € Šaráková Lucia Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081714
100,00 € Meščanová Andrea Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM1009760
70,00 € HERONA, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM1009759
90,00 € DOMINI. s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM1009759
90,00 € DOMINI. s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081986
120,00 € Bartoněk Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2120066
80,00 € Forró Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081964
40,00 € Bartoněk Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2120087
80,00 € Yuriv Yurii Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2120068
80,00 € Wlachovský Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082134
80,00 € Jureková Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082137
40,00 € Jureková Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082095
540,00 € Minárik Marián Rozhlas a televízia Slovenska