Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121418
50,00 € Pitková Jana Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083337
150,00 € Piško Rastislav Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083337
150,00 € Piško Rastislav Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083331
400,00 € Snopko Ján Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083331
400,00 € Snopko Ján Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2121385
532,00 € Lesňák Ondrej Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2121385
532,00 € Lesňák Ondrej Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121366
80,00 € Filická Karolína Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121366
80,00 € Filická Karolína Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121365
180,00 € Németh Denis Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121365
180,00 € Németh Denis Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121364
120,00 € Roháč Vladimír Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2121364
120,00 € Roháč Vladimír Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZM2034840
7 260,00 € ProBUG s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2120551
334,75 € Brezovská Miroslava Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2120146
124,80 € Radványiová Monika Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2120060
1 251,60 € Brezovská Miroslava Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121551
1 080,00 € Vajdová Kristína Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121481
180,00 € Kopčová Karin Rozhlas a televízia Slovenska
17. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121458
160,00 € Gregorek Róbert Rozhlas a televízia Slovenska