Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083681
160,00 € Ševčíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083678
240,00 € Špilberger Mário Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083676
220,00 € Špilberger Mário Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
Koprodukčná zmluva
ZM2033254
Doplnená
300 000,00 € IN FILM Bratislava s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
Agreement
ZM2035233
94 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska ESET, spol. s r.o.
10. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2121530
198,00 € Ferancová Soňa Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2121522
188,00 € Ferancová Soňa Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2121367
582,00 € Tomeček Ivo Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035071
19,80 € Kristina ART AGENTURA s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zaznamenaní a vysielaní športového podujatia a o udelení licencie
ZM2035235
0,00 € SLOVENSKÝ FUTSAL Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2035153
63,60 € Viktória Méderová- Victory Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2035152
63,60 € Viktória Méderová- Victory Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
SMLOUVA o poskytnutí licence k užití české verze pořadu
ZM2034709
760,00 € TV Nova s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
Licenčné podmienky pre program CNN
ZM2035231
0,00 € Nadácia ESET Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2035156
81,60 € Viktória Méderová- Victory Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2035155
62,40 € Viktória Méderová- Victory Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2035154
64,80 € Viktória Méderová- Victory Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035094
46,80 € DVARTIST s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035095
46,80 € BiBi – BA, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035096
118,80 € CarunCula s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska