Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121978
60,00 € Kandráčová Erika Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2122123
3 750,00 € Jediný Marek Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083628
180,00 € Ráczová Viera Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083627
230,00 € Haverlík Lucia Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083626
170,00 € Staňo Martin Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083598
1 560,00 € Kohoutová Klára Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083597
50,00 € Kohoutová Klára Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035098
254,88 € CHALAŇOM PRODUCTION, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035045
69,12 € RASTON s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2122157
1 800,00 € Bugošová Andrea Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083657
50,00 € Marenčin Martin Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083656
150,00 € Pišek Jakub Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083647
240,00 € Drugová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083646
240,00 € Bartko Stanislav Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035099
27,00 € JUKVET s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035100
14,40 € JUKVET s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035131
34,56 € Matland s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035101
140,40 € DOMINI. s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035130
17,28 € Matland s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035102
63,00 € GoProduction, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska