Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2119806
50,00 € Goljerová Šebová Irina Rozhlas a televízia Slovenska
22. Február 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2119802
40,00 € Bednařik Aleš Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2119645
80,00 € Slaninová Katarína Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2118222
1 166,00 € Horák Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2119011
3 000,00 € Korec Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2119227
160,00 € Novák Matej Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2119436
530,00 € Mútňan Peter Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081396
80,00 € Adam Róbert Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081300
288,00 € Šafranová Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Licenčná zmluva
ZH1081212
20,00 € Háber Stanislav Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2119939
150,00 € Fialková Ivona Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Zmluva o zabezpečení vytvorenia AVD a licenčná zmluva
ZM2034584
300,00 € GaudiaMedia s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2119120
500,00 € Kokoš Adrian Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2119105
500,00 € Halama Ladislav Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
ZH1081632
190,00 € Sadloňová Martina Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
ZH1081619
130,00 € Siman Cyril Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
ZH1081610
90,00 € Šinger Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1081447
980,00 € Bučko Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081573
1 050,00 € Mydlo Viktor Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1081452
376,00 € Šulik Joachim Benedikt Rozhlas a televízia Slovenska