Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034568
83,66 € RASTON s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2119780
153,60 € Puchalová Ingrid Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2119780
153,60 € Puchalová Ingrid Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034619
46,48 € GoProduction, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034618
97,61 € Glottis, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034617
57,77 € FIDIT s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034616
105,58 € K.B.I., s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Koprodukčná zmluva
ZM2033652
1 152 000,00 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
R Á M C O V Á D O H O D A
ZM00001661
120 000,00 € TOR spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034540
48,14 € MIRABELA CANTO, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034538
18,26 € GoProduction, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034516
89,64 € BiBi – BA, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034515
31,54 € DaSan spol. s r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2119509
300,46 € Ferancová Soňa Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034562
81,67 € FIDIT s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034561
49,80 € CarunCula s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034560
83,66 € DOMINI. s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034556
31,87 € Prolart, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034555
67,73 € Matkrat s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2034554
69,72 € GoProduction, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska