Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CE 181/2012
0,00 € ORANGE, a.s. Slovenská národná galéria
26. Júl 2012
Zmluva o požičiavaní DVD nosičov
CE 193/2012
0,00 € Magic Box Slovakia, s.r.o. Slovenská národná galéria
9. August 2012
Zmluva o spolupráci
CE 194/2012
0,00 € Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Slovenská národná galéria
9. August 2012
Zmluva o spolupráci
CE 205/2012
0,00 € GB Consulting, s. r. o. Slovenská národná galéria
21. August 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 201/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Veľvyslanectvo SR v Ľubľane
21. August 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 217/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Občianske združenie Galéria Horský park
5. September 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 226/2012
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenská národná galéria
5. September 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 227/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Považské múzeum v Žiline
5. September 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 228/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Liptovská galéria P. M. Bohúňa
5. September 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 229/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Turčianska galéria Martin
5. September 2012
Stredoslovenská galéria
CE 230/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Stredoslovenská galéria
5. September 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 231/2012
0,00 € Ing. arch. Martin Kusý Slovenská národná galéria
5. September 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 232/2012
Doplnená
0,00 € Slovenská národná galéria MDVaRR SR Kancelária štátneho tajomníka
5. September 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 233/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Stredoslovenská galéria
5. September 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 235/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Stále zastúpenie SR pri EU v Bruseli
5. September 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 236/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Liptovská galéria P.M. Bohúňa
25. September 2012
Zmluva o spolupráci pri používaní a prevádzke IS CEDVU
CE 247/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
1. Október 2012
Zmluva o partnerstve
CE 267/2012
Doplnená
0,00 € Národné osvetové centrum Slovenská národná galéria
17. Október 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 278/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Galéria mesta Bratislavy
5. Október 2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 279/2012
0,00 € Slovenská národná galéria Turčianska galéria