Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 37/2013/R
CE 513/2013
0,00 € Občianske združenie Galéria Horský park Slovenská národná galéria
9. December 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 38/2013/R
CE 514/2013
Doplnená
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Slovenská národná galéria
9. December 2013
Kúpna zmluva č. 08/2013/A
CE 516/2013
0,00 € Andrej Dúbravský Slovenská národná galéria
9. December 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 39/2013/R
CE 517/2013
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Slovenská národná galéria
9. December 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 40/2013/R
CE 518/2013
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Slovenská národná galéria
9. December 2013
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu č. 41/2013/R
CE 519/2013
0,00 € UAU, s.r.o. Slovenská národná galéria
9. December 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 43/2013/R
CE 520/2013
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Kancelária národnej rady Slovenskej republiky Slovenská národná galéria
9. December 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 45/2013/R
CE 522/2013
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Slovenská národná galéria
9. December 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 49/2013/R
CE 521/2013
0,00 € Spolok výtvarníkov Slovenska Slovenská národná galéria
9. December 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 44/2013/R
CE 524/2013
0,00 € Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Slovenská národná galéria
11. December 2013
Kúpna zmluva č. 22/2013/A
CE 529/2013
0,00 € Ján Budaj Slovenská národná galéria
17. December 2013
Zmluva o spolupráci
CE 544/2013
0,00 € media11, s.r.o. Slovenská národná galéria
17. December 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 46/2013/R
CE 546/2013
0,00 € Nadace Moravské Slovácko Slovenská národná galéria
17. December 2013
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu č. 42/2013/R
CE 545/2013
0,00 € Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Slovenská národná galéria
18. December 2013
Výpožičná zmluva č. 36/2013/R
CE 512/2013
0,00 € Museum of Fine Arts (- Hungarian National Gallery) Slovenská národná galéria
18. December 2013
Kúpna zmluva č. 01/2013/AR
CE 539/2013
0,00 € Ing. Mojmír Váross Slovenská národná galéria
20. December 2013
Zmluva o dodávke plynu
CE 550/2013
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská národná galéria
15. Január 2014
Zmluva o pripojení
CE 1/2014
Doplnená
0,00 € GTS Slovakia, s.r.o. Slovenská národná galéria
15. Január 2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny
CE 3/2014
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská národná galéria
16. Január 2014
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 51/2013/R
CE 586/2013
0,00 € Stredoslovenská galéria Slovenská národná galéria