Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2013
Darovacia zmluva
CE 42/2013
0,00 € Ing. arch. Oľga Janáková Slovenská národná galéria
5. Apríl 2013
Darovacia zmluva
CE 45/2013
0,00 € Peter Rónai Slovenská národná galéria
5. Apríl 2013
Darovacia zmluva
CE 43/2013
0,00 € Ľuba Sajkalová Slovenská národná galéria
5. Apríl 2013
Darovacia zmluva
CE 44/2013
0,00 € Renáta Monošíková Slovenská národná galéria
9. Apríl 2013
Zmluva o spolupráci
CE 110/2013
0,00 € InterTicket, s.r.o. Slovenská národná galéria
9. Apríl 2013
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
CE 111/2013
0,00 € Hubert J.E., s.r.o. Slovenská národná galéria
12. Apríl 2013
Dohoda o sporných nárokoch
CE 124/2013
0,00 € PhDr. Ľubomír Podušel Slovenská národná galéria
17. Apríl 2013
Zmluva o spolupráci
CE 134/2013
0,00 € Slovenská národná galéria Židovská nábeženská obec Bratislava
17. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 137/2013
0,00 € Slovenská národná galéria Východoslovenská galéria Košice
19. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke
CE 135/2013
0,00 € Gemersko-malohontské múzeum Slovenská národná galéria
30. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 136/2013
0,00 € Oravská galéria Slovenská národná galéria
30. Apríl 2013
Komisionárska zmluva
CE 153/2013
0,00 € Nakladatelství Arbor vitae, s.r.o. Slovenská národná galéria
30. Apríl 2013
Zmluva o výpožička archívnych dokumentov
CE 152/2013
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Slovenská národná galéria
30. Apríl 2013
Zmluva o spolupráci
CE 157/2013
0,00 € Prof. akad.arch. Karol Weisslechner Slovenská národná galéria
30. Apríl 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CE 120/2013
Doplnená
0,00 € Slovak Telecom, a. s. Slovenská národná galéria
30. Apríl 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CE 118/2013
Doplnená
0,00 € Slovak Telecom, a.s. Slovenská národná galéria
17. Máj 2013
Komisionárska zmluva
CE 163/2013
0,00 € Marenčin PT, spol. s.r.o. Slovenská národná galéria
17. Máj 2013
Komisionárska zmluva
CE 164/2013
0,00 € Ing. Marek Turňa, KNIHA ZLÍN Slovenská národná galéria
17. Máj 2013
Zmluva o spolupráci
CE 167/2013
0,00 € Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. Slovenská národná galéria
17. Máj 2013
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
CE 171/2013
0,00 € bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. Slovenská národná galéria