Centrálny register zmlúv

Slovenská národná galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2013
Komisionárska zmluva
CE 264/2013
0,00 € OZ VLNA Slovenská národná galéria
29. Jún 2013
Komisionárska zmluva
CE 265/2013
0,00 € Ing. Peter Šulej Drewo a srd Slovenská národná galéria
29. Jún 2013
Komisionárska zmluva
CE 266/2013
0,00 € Sometile s.r.o. Slovenská národná galéria
29. Jún 2013
Komisionárska zmluva
CE 268/2013
0,00 € Vydavateľstvo TATRAN, s.r.o. Slovenská národná galéria
9. Júl 2013
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu
CE 285/2013
0,00 € Ponitrianske múzeum v Nitre Slovenská národná galéria
9. Júl 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 286/2013
0,00 € Stredoslovenská galéria Slovenská národná galéria
9. Júl 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
CE 287/2013
0,00 € SNM - Historické múzeum Slovenská národná galéria
2. August 2013
Realizačná zmluva
DG 02 nepublikovaná
0,00 € TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. Slovenská národná galéria
19. August 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zbierkových predmetov na digitalizáciu
CE 323/2013
0,00 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Slovenská národná galéria
22. August 2013
Rámcová zmluva o dodávke nealkoholických nápojov
001272
0,00 € Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. Slovenská národná galéria
9. September 2013
Výpožičná zmluva č. 20/2013/R
CE 336/2013
0,00 € Walker Art Center Slovenská národná galéria
12. September 2013
Výpožičná zmluva č. 34/2013/R
CE 337/2013
0,00 € HAP Terve zőriroda Krt. Slovenská národná galéria
13. September 2013
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu č. 32/2013/R
CE 338/2013
Doplnená
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Slovenská národná galéria
13. September 2013
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu č. 30/2013/R
CE 339/2013
0,00 € Aukčná spoločnosť SOGA spol. s r.o. Slovenská národná galéria
13. September 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 35/2013/R
CE 349/2013
0,00 € Materská škola Slovenská národná galéria
13. September 2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 33/2013/R
CE 350/2013
0,00 € Rada pre vysielanie a retransmisiu Slovenská národná galéria
13. September 2013
Dohoda zmluvných strán o podpore predaja
CE 362/2013
0,00 € Vínne pivnice Svätý Jur s.r.o. Slovenská národná galéria
18. September 2013
Komisionárska zmluva
CE 328/2013
0,00 € Fotograf 07 o.s. Slovenská národná galéria
18. September 2013
Komisionárska zmluva
CE 327/2013
0,00 € Divadelný ústav Slovenská národná galéria
18. September 2013
Komisionárska zmluva
CE 329/2013
0,00 € DRAWetc. graphic artelier, s.r.o. Slovenská národná galéria